Como se fala "Libanonissa" em inglês

FI

"Libanonissa" em inglês

Veja exemplos com "Libanonissa" em diferentes contextos.

Exemplos de uso para "Libanonissa" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishTurkki on sitoutunut Libanonissa olevien YK:n valvontajoukkojen operaatioon.
Turkey has committed itself to an operation by the United Nations Force in Lebanon.
FinnishToinen huomioni on se, että noin 20 vuotta sitten Libanonissa puhkesi murhenäytelmä.
My second comment is that Lebanon was hit by tragedy about twenty years ago.
FinnishMe mukautamme toimintaamme Libanonissa siellä sattuvien tapahtumien mukaisesti.
We shall be adapting our actions in connection with Lebanon to suit events as they unfold.
FinnishOnko minun sanottava, että Libanonissa on ollut rauhanturvajoukkoja jo 28 vuoden ajan?
Must I point out that there has been a peacekeeping force in Lebanon for 28 years now?
FinnishEilen tapasin yhdessä italialaisen valtuuskunnan kanssa Libanonissa presidentti Lahoudin.
Yesterday, in the Lebanon, I and an Italian delegation met President Lahoud.
FinnishNeuvosto seuraa tiiviisti sisäistä poliittista vuoropuhelua Libanonissa.
The Council is closely monitoring internal political dialogue in Lebanon.
FinnishMyöskään Syyrian tiukasta läsnäolosta Libanonissa ei ole selvyyttä.
Nor are things clear with regard to the deeply entrenched Syrian presence in Lebanon.
FinnishSyyria on miehittänyt laajoja alueita naapurimaassaan Libanonissa.
Syria is in occupation of large parts of Lebanon, its neighbouring country.
FinnishJäsenvaltiot tarjoavat suurimman osan sotavoimista Libanonissa.
Member States have contributed the largest share of the military force in Lebanon.
FinnishEuroopan rauhanturvajoukoilla on ollut rakentava rooli Libanonissa.
European peacekeeping forces have played a constructive role in Lebanon.
FinnishToinen este koskee Syyriaa, joka kieltäytyy luopumasta vaikutusvallastaan Libanonissa.
The second obstacle is connected with Syria, which refuses to give up its influence in Lebanon.
FinnishKuitenkin Libanonissa ja Libanoniin liittyen Euroopan unioni toteuttaa paljon enemmän toimia.
However, in Lebanon and in connection with Lebanon the European Union is doing much more.
FinnishOsa todennäköisesti teloitettiin Libanonissa, mutta ruumiita ei ole koskaan ryhdytty etsimään.
Some were probably executed in Lebanon, but no search has been undertaken for the bodies.
FinnishSota Libanonissa kesti vain muutamia päiviä, mutta inhimillinen kärsimys jatkuu vuosikausia.
The war in Lebanon lasted a few days, but the human suffering will continue for many years.
FinnishMuut Lähi-idän tapahtumat, kuten sota Libanonissa, Irakissa ja Iranissa, ovat häirinneet sitä.
It has been distracted by other Middle East events such as the war in Lebanon, Iraq and Iran.
FinnishKorkea edustaja kävi lisäksi myös Syyriassa, Libanonissa ja Turkissa.
The High Representative also visited Syria, Lebanon and Turkey.
FinnishTulevina kuukausina myös Iranissa ja Libanonissa on vaalit.
In the coming months, we will also have elections in Iran and in Lebanon.
Finnish   Arvoisa puhemies, huomio on ymmärrettävistä syistä kiinnitetty Libanonissa tapahtuvaan teurastukseen.
   Mr President, eyes have understandably been on the slaughter in Lebanon.
FinnishIhmiset Libanonissa ja kaikkialla maailmassa syyttivät välittömästi Syyrian hallitusta.
People in Lebanon and all over the world immediately pointed the finger at the government in Damascus.
FinnishVaihtoehtoisesti tällä hetkellä Libanonissa olevat irlantilaiset joukot voisivat myös liittyä tähän operaatioon.
Alternatively, Irish troops currently in the Lebanon could also join this mission.

Aprenda outras palavras

Finnish
  • Libanonissa

Além disso, bab.la fornece mais traduções no dicionário Inglês-Português.