Como se fala "lempeästi" em inglês

FI

"lempeästi" em inglês

EN

FI lempeästi
volume_up
{advérbio}

lempeästi (também: hellävaraisesti, vienosti, hellävaroen)
volume_up
gently {adv.}
Tätä voidaan pitää eräänlaisena menestyksenä, vaikka monet olivat pettyneitä, koska Venäjää kohdeltiin niin lempeästi.
This may be deemed success of a sort, though many were disappointed that Russia was treated so gently.
Suhtaudumme siihen myönteisesti, ja on oikein, että hän johdattaa meidät lempeästi 2000-luvulle tämän osalta.
We welcome it and it is right that he should be gently leading us into the 21st century in this respect.

Exemplos de uso para "lempeästi" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishOPEC-maat seuraavat sitä vierestä, hymyilevät lempeästi ja korottavat hintoja.
The OPEC States will watch from the sidelines, smile indulgently, and put the prices up.
FinnishTällaisiin ihmisiin ei voi suhtautua lempeästi.
FinnishJoissakin maissa komissio on käyttänyt sopimusta liian ankarasti, toisissa taas neuvosto on käyttänyt sitä liian lempeästi.
In some countries, the Commission has exhausted its strictness, and in others the Council has exhausted its leniency.
FinnishArvoisa puhemies, tämä on ensimmäinen puheeni Euroopan parlamentin vihreän ryhmän edustajana, ja toivon, että suhtaudutte minuun lempeästi.
Mr President, this is my first speech from the Green Group in the European Parliament, and I hope you will be gentle with me.
FinnishJatkossa seuraa muita ehdotuksia, toisessa osassa, ja pyydänkin teitä suhtautumaan lempeästi siihen, että tämä mietintö on vain osittainen.
It will be followed by other proposals in a second part, and I would ask you to excuse the fact that the report is not complete.
FinnishEuroopan unioni, Yhdysvallat ja muut maailmanvallat arvostelevat Kiinan ihmisoikeusloukkauksia kuitenkin vain hyvin lempeästi.
The European Union, the United States and other world powers, however, in their criticism of human rights violations in China, are very soft.
FinnishLainaan vapaasti Yhdysvaltojen presidentti Rooseveltia ja haluan hänen sanoillaan sanoa, että "sallikaa meidän puhua lempeästi ja antakaa heidän uhkailla voimakeinoilla".
May I venture to quote American President Roosevelt who said: 'Let us speak softly, let them carry a big stick?
FinnishVoin vakuuttaa, että Euroopan parlamentti voi helpottaa puheenjohtajakautta, joten menetätte neitsyytenne pehmeästi ja lempeästi.
I can assure you that the European Parliament can make a presidency easier and that you will therefore lose your virginity in a very gentle and amicable way.
FinnishAiempaa pidemmät aikataulut, edullisemmat lainat - meidän mielestämme myös lainan aikataulu on järjestettävä uudelleen lempeästi, järjestelmällisesti ja varmasti.
Longer timeframes, more favourable loans - we believe that there also needs to be a gentle, systematic and secure rescheduling of debt.
FinnishKysymys kuuluu, onko komissio asettanut päästöjen vähentämistavoitteet oikealle tasolle vai onko se kohdellut liian lempeästi polttoaine- ja ajoneuvoteollisuutta?
The question is: has the Commission set the levels for reduced emissions at the right values or has it been too soft on the fuel and vehicle industries?
FinnishJos ette nopeasti löydä sopivia oikeudellisia ratkaisuja korjataksenne tämän jatkuvuuden katkeamisen EKR: stä toiseen, emme voi enää loputtomasti kohdella teitä lempeästi.
If you do not quickly find the appropriate legal solutions to correct the break in continuity from one EDF to the next, we can hardly go on being forgiving.
FinnishPuhemiehistö tulkitsee työjärjestystä hyvin lempeästi ja antaa kollega Bowelle luvan toimia esittelijän, herra Collinsin sijaisena, koska kyseessä on hätätapaus.
The Chair will interpret the rules in a very indulgent way and agree that, as an emergency measure, our colleague, Mr Bowe, shall deputize for our rapporteur, Mr Collins.
Finnish   Arvoisa puhemies, haluan esittää vastalauseen sille, miten lempeästi Pakistanin presidentti Musharraf suhtautui tohtori Abdul Qadeer Khanin televisiossa esittämään tunnustukseen.
   Mr President, I would like to protest at the leniency shown by President Musharraf of Pakistan to the television confession of Dr Abdul Qadeer Khan.
FinnishOn häväistys eurooppalaisten arvolle ja täysin käsittämätöntä, että Auschwitz-Birkenaun murhaajia kohdellaan pitkämielisesti ja lempeästi yhdessä EU:n jäsenvaltiossa.
It is an affront to the dignity of Europeans and entirely reprehensible that murderers from Auschwitz-Birkenau should meet with forbearance and leniency in one of the EU’s Member States.