Como se fala "leikkaukseen" em inglês

FI

"leikkaukseen" em inglês

Veja exemplos com "leikkaukseen" em diferentes contextos.

Exemplos de uso para "leikkaukseen" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishKaksi kuukautta sitten jouduin leikkaukseen erään vakavan sairauden seurauksena.
Two months ago I had to have an operation for a serious complaint.
FinnishHän joutui valitettavasti leikkaukseen eikä voi olla tänään paikalla.
Unfortunately he has had to undergo an operation and cannot be here today.
FinnishMe puhumme tiedoista, joita on jaettava tällaiseen leikkaukseen mahdollisesti joutuville asiakkaille.
We talk about the information to prospective clients undergoing this operation.
FinnishToinen vastaava idea; parfyymi pakattuna leikkaukseen kirjassa.
Quite the similar idea, then, a perfume packaged in a book, in a die cut.
FinnishHän on tänään Berliinissä, ja hän menee huomenaamuna leikkaukseen.
She is in Berlin tonight and is to have an operation in the morning.
FinnishTotean tämän viitaten erityisesti 150 miljoonan euron leikkaukseen maksuihin – sillä leikkaukseksi minä sitä kutsun.
I say that with particular reference to the EUR 150 million cut – for that is what I call it – in payments.
FinnishVai annatko hänen mennä leikkaukseen?"
Or do you let them go and have hip replacement?"
FinnishEnsi näkemältä vaikuttaa siltä, että talousarvio näyttää johtavan jyrkkään määrärahojen leikkaukseen - 16 % - vuoteen 1999 verrattuna.
At first glance the budget appears to indicate a radical reduction - 16 % - in commitments from 1999.
FinnishJa miksi joidenkin sydänpotilaiden on tarpeettomasti odotettava kuukausia ennen kuin he pääsevät leikkaukseen, jossa valtimotukkeumat poistetaan?
And why do some heart patients needlessly have to wait months for surgery to unblock arteries?
FinnishOn esimerkiksi täysin mahdotonta verrata kahta erilaista käsityötuotetta kahteen erilaiseen rintakehän leikkaukseen.
For example, there is absolutely no way that you can compare two different items of handcraft with two different operations by thoracic surgeons.
FinnishSaksalainen matkustaa Unkariin hammashoitoon, kun taas varakas britti matkustaa Ranskaan päästäkseen leikkaukseen nopeammin.
A German goes to Hungary for dental treatment, a British national - if he has the means - goes to France so as to be operated on more quickly.
FinnishSopimus näyttää olevan käden ulottuvilla, etenkin nyt, kun neuvosto näyttää suostuvan pienempään leikkaukseen rakennerahastojen maksuissa.
An agreement is within reach, especially now the Council seems to agree to a smaller reduction in the payments for the structural funds.
FinnishHänellä on lupa mennä leikkaukseen maassa B. Maassa B vietetyn sairaalajakson kustannukset ovat 4 000 euroa.
Sophie is insured in country A. She has authorisation for an operation in country B. The cost of her hospital stay in country B is 4 000 euros.
FinnishTämän vuoksi olen pettynyt maaseudun kehittämistä koskevien talousarviomäärärahojen leikkaukseen.
That has a life of its own and needs an adequate fund of its own; hence my disappointment at the cut in the budget for rural development.
FinnishYhteisiä sääntöjä rikkovien jäsenvaltioiden on varauduttava kiintiöiden supistamiseen, pyyntiponnistuksen vähentämiseen tai kalastuksen rakennerahastovarojen leikkaukseen.
Member States who do not respect the common rules will face quota reductions, fishing effort reductions or cuts to their FIFG funds.
FinnishOli kuitenkin selvää, että implantit aiheuttivat monenlaisia vaivoja naisille, jotka olivat halunneet tällaiseen leikkaukseen tai tunteneet olevansa siihen pakotettuja.
There was, however, a clear indication of the various kinds of inconvenience caused to women who wanted, or felt obliged, to undergo implant operations.
Finnish   Minun tärkein varaukseni sokerialan uudistuksen suhteen liittyy pääasiassa komission ehdotuksessa kaavailtuun sokerijuurikkaan tuotantokiintiöiden tuntuvaan leikkaukseen.
   My main reservation about the reform of the sugar sector relates principally to the swingeing cut in sugar beet production quotas envisaged in the Commission proposal.
FinnishJoten, mitä tahansa lukuja muut osapuolet panevat pöydälle 31. päivään tammikuuta mennessä - ja ehkäpä saamme mieluisen yllätyksen - EU:n on nyt sitouduttava 30 prosentin leikkaukseen.
So, whatever figures are put on the table by the other parties on 31 January - and maybe we will be pleasantly surprised - the EU must commit now to a 30% cut.
FinnishMonet ihmiset Euroopan unionissa suhtautuvat vihamielisesti euroon, ja tähän on yhtenä syynä, että he ovat tulkinneet euron käyttöönoton liittyvän julkisten menojen leikkaukseen.
One of the things that has made many people within the European Union hostile to the euro is that they have seen its introduction as linked to cuts in public expenditure.

Aprenda outras palavras

Finnish
  • leikkaukseen

Mais no dicionário Português-Espanhol.