Como se fala "laulaa" em inglês

FI

"laulaa" em inglês

FI laulaa
volume_up
[laulan|laulanut] {verbo}

laulaa
Arvoisa puhemies, minäkin haluaisin laulaa eräänlaisen joutsenlaulun.
Mr President, I too should like to sing a form of swan song.
Tuntuuko meistä tänään siltä, että EU:n toimielimet ovat tehneet kaikkensa antaakseen pikkulintujen laulaa?
I wonder whether we feel today that all the institutions of the EU have done enough to let the small bird sing.
Jos aika sallisi, voisin laulaa arvoisalle jäsenelle "Do not forsake me, oh my darling" - mutta sitä minä en tee.
I am, if time permits, willing to sing to the honourable Member 'Do not forsake me, oh my darling' - but I won't.

Exemplos de uso para "laulaa" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishArvoisa puhemies, jollei se häiritse herra Wynniä liikaa, haluaisin laulaa hänelle lisää ylistystä.
Mr President, if it does not embarrass Mr Wynn too much, I would like to heap further praise upon him.
FinnishKuten Jean Ferrat laulaa, nainen on miehen tulevaisuus.
In the words of the Jean Ferrat song, women are men's future.
FinnishOmistan hänen sanansa kuorolle, joka ylistää globalisaatiota ja laulaa samaa laulua tänään Euroopan parlamentissa.
I dedicate his words to the choir singing the praises of globalisation, singing the same song today in the European Parliament.
FinnishMe emme ala laulaa, mutta me sanomme Saksan puheenjohtajakaudelle yksinkertaisesti: kiitos menestyksellisestä puheenjohtajakaudesta!
We are not going to start singing here but would simply like to thank the German Presidency for a successful period in office.
FinnishEi voida laulaa ylistyslauluja "enemmästä Euroopasta", jos samalla huononnetaan sosiaalipolitiikkoja tai jopa eurooppalaisia politiikkoja.
We cannot go around singing the praises of 'More Europe' whilst we are seeing a deterioration in social policies or fewer European policies.
FinnishParlamentin enemmistö, muun muassa Portugalin sosialistit ja sosiaalidemokraatit, on hyväksynyt mietinnön, jossa kansa laulaa ja torvet soi.
   . The majority in Parliament, including the Portuguese socialists and social democrats, has adopted an all-singing, all-dancing report.
FinnishKun palaatte tänne joulukuussa huippukokouksen jälkeen, toivon todellakin, että voimme kaikki laulaa yhteen ääneen laulua "Wonderful, wonderful Copenhagen!"
When you come back here in December after the summit meeting I really hope that we will all be singing with one voice: wonderful, wonderful Copenhagen!
FinnishToivon, etten ole oikeassa, mutta jos jatkamme näin, ehkä meidän olisi yhdyttävä Titanicin laulukuoroon, joka seisoo keskellä ja laulaa lähemmäksi Jumalaa pääsemisestä.
I hope that I am not right, but if we go on like this, perhaps we should join in a chorus of "Nearer my God to Thee", standing in the middle and singing it.
FinnishArvoisa puhemies, antanette minulle anteeksi, että vaikka haluan käyttää puheenvuoron, en voi laulaa kollegamme tavoin.
Mr President, I hope you will forgive me for taking the floor without being able to break into song like our colleague, but I do nevertheless have a few words to say.
FinnishEuroopan komission ei enää pitäisi toimia kuin kiinalainen oopperakuoro, joka laulaa kolmen näytöksen ajan "paetkaamme, paetkaamme" mutta ei kuitenkaan hievahda mihinkään.
Let the European Commission finally stop resembling a Chinese opera chorus, which sings ‘Let us flee, let us flee’ for three whole acts, but does not budge an inch.
FinnishPitkä kokemuksenne pitää huolen siitä, että ette odota meidän käyttäytyvän kuin kiltit kuoropojat, jotka vain alkavat laulaa ylistyslaulua Saksan puheenjohtajuudelle.
From your long experience you will naturally know not to expect us to behave as dutiful choristers concerned solely with celebrating the advent of the German Presidency.
FinnishOsmin laulaa säkeessään tuntevansa kaikki teidän temppunne ja metkunne, kaikki teidän salajuonenne ja petoksenne .
Osmin sings the following line, which fits the European Council like a glove: ‘All your tricks and all your wiles, all your schemes and all your guiles, there’s none that I know not.’
FinnishBulgarian hallitus toimii kuin kiinalaisen oopperan kuoro, joka laulaa ”juoskaamme pois, juoskaamme pois” kolmen näytöksen ajan, mutta pysyttelee koko ajan samassa paikassa.
The Bulgarian Government is acting like the choir in a Chinese opera, where the choir sings ‘let’s run away, let’s run away’ for three acts, but stays in the same place the whole time.