Como se fala "lakimiehenä" em inglês

FI

"lakimiehenä" em inglês

Veja exemplos com "lakimiehenä" em diferentes contextos.

Exemplos de uso para "lakimiehenä" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishItsekin lakimiehenä olen täysin tietoinen tilanteesta, johon viimeksi mainittu voi joutua.
As a lawyer myself, I am well aware of the situation the latter can find themselves in.
FinnishLakimiehenä tämä kuulostaa minusta erittäin hyvältä lakimiehen vastaukselta.
As a lawyer, that sounds to me like a very nice, lawyer's answer.
FinnishMinä olen tosin itse koulutukseltani lakimies, mutta en toimi lakimiehenä täällä parlamentissa.
Although I am a trained lawyer, I am not a European Parliament lawyer.
FinnishLakimiehenä olen selvillä oikeusperustan merkityksestä.
As a lawyer, I am well aware that the legal basis is important. Please, though!
FinnishEn ole päivääkään toiminut lakimiehenä. Minun ei sallittu. (Naurua)
(Laughter) Thank you. I never practiced law a day in my life; I pretty much wasn't allowed to. (Laughter)
FinnishOlen työskennellyt lakimiehenä Darfurissa Sudanissa vuosien ajan.
I have worked as a lawyer in Darfur in Sudan for many years.
FinnishMinun on lakimiehenä kysyttävä myös sitä, miksi lakia olisi sovellettava joihinkin henkilöihin muttei toisiin.
I, as a lawyer, also have to question why the law should apply to some and not to others.
FinnishArvoisa puhemies, pidän teitä lakimiehenä, joka antaa neuvoja parlamentille ja suojelee etujamme.
Mr President, I look to you as a lawyer to give guidance to the House, and also to protect our interests.
FinnishLakimiehenä olen tutustunut kyseiseen artiklaan.
Being a lawyer, I went and looked up the relevant article.
FinnishHaluan korostaa, että puhun lakimiehenä.
I want to underline that I am going to speak as a lawyer.
FinnishToimin 1980-luvun alussa lakimiehenä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja perustin asianajotoimiston saksalaisen lakimiehen kanssa.
In the early 1980s, I was a lawyer in the UK, but I founded a practice with a lawyer in Germany.
FinnishEnnen parlamenttiin tuloani toimin lakimiehenä Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja hoidin toisinaan myös avioeroasioita.
Before I came to Parliament I practised law in the United Kingdom, including, from time to time, divorce law.
FinnishLakimiehenä ja syntyperäisenä darfurilaisena tiedän, ettei pysyvää rauhaa voida saavuttaa alueella ilman oikeutta.
As a lawyer, and a native of Darfur, I know that there can never be a lasting peace in the region without justice.
FinnishMuuten en ole poliitikkona ja lakimiehenä ollenkaan sitä mieltä, että tuomioistuimen tulisi tehdä politiikkaa.
Even though I, as a politician and a lawyer, certainly do not take the view that the Court of Justice should be making policy.
FinnishOn yllättävää, ettei hän lakimiehenä näytä tietävän sitä, että maalla on hyvin samanlaiset järjestelyt Euroopan unionin kanssa.
Surprisingly for a lawyer, he does not seem to know that very similar arrangements exist with the European Union.
FinnishMinun pitäisi varmaan heti aluksi ilmoittaa asian koskevan minua, sillä olen lakimiehenä vapaan ammatin harjoittaja.
I suppose I should start by declaring an interest as a member of a liberal profession to whom this question applies, being a lawyer.
FinnishLakimiehenä toimiessani vetosin usein Haagin yleissopimuksiin avustaessani asiakkaitani, joilla oli rajatylittäviä ongelmia.
When I was a practising lawyer, I often had recourse to Hague conventions to assist clients caught up in troubles with a cross-border dimension.
FinnishLakimiehenä en voi katsoa, että Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja voisi toimia samaan aikaan jonkin muun tahon puheenjohtajana tai presidenttinä.
As a lawyer, I cannot agree that the President of the European Council could be a President of something else at the same time.
FinnishHyvät kollegat, tämä periaate on välttämätön, sillä - puhun käytännön lakimiehenä - komissio ei voi nostaa kannetta mitään jäsenvaltiota vastaan.
The authority must exist, ladies and gentlemen, because - and I speak as a practising lawyer - the Commission cannot arraign any Member State.
FinnishTodetessani, että turvapaikkapäätösten laadun parantaminen on olennaista, puhun omasta kokemuksestani turvapaikkahakemuksia käsitelleenä lakimiehenä.
To increase the quality of asylum decisions - and I speak from my own experience as a lawyer having dealt with asylum applications - is vital.

Aprenda outras palavras

Finnish
  • lakimiehenä

Mais no dicionário Português-Inglês.