Como se fala "lakejamme" em inglês

FI

"lakejamme" em inglês

Veja exemplos com "lakejamme" em diferentes contextos.

Exemplos de uso para "lakejamme" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishJäsen Schulz sanoi selvästi tänään parlamentissa, että Turkin on noudatettava kaikkia lakejamme ja arvojamme.
Mr Schulz said it clearly in this House today: Turkey must adopt all our laws and values.
FinnishTämä merkitsee sitä, että hallintojärjestelmiämme ja -lakejamme on ajanmukaistettava ja yksinkertaistettava.
This means that our administrative systems and regulations must be modernised and simplified.
FinnishTarvitaan vain poliittista tahtoa sen varmistamiseen, että meidän omia eurooppalaisia lakejamme noudatetaan.
It is a matter of having the political will to ensure that our own European laws are complied with.
FinnishLakejamme ei pidä enää kokea Brysselin tai kansallisten byrokraattien sokean sääntelyvimman ilmauksena.
Our laws must no longer be perceived to be the expression of blind legislative madness on the part of Brussels or national bureaucrats.
FinnishSiksi lakejamme on yhdenmukaistettava.
This is why our laws need to be harmonised.
FinnishLakejamme on sovellettava ja pantava täytäntöön asianmukaisesti, muuten toimemme päätöksentekijöinä ja lainsäätäjinä ovat turhia.
Our laws need to be correctly applied and implemented, otherwise our efforts as policy- and lawmakers are in vain.
FinnishVoisitte myös pakottaa komission julkaisemaan lakejamme valmistelevien 3 000:n salaisen työryhmän jäsenien nimet.
You could also compel the Commission to publish the names of the members of the 3 000 secret working parties that prepare our laws.
FinnishTässä kohdin meidän pitäisi mukauttaa lakejamme yhdentyneen Eurooppamme tosiasioihin huomattavasti aiempaa paremmin.
In this respect, we should be significantly better at adapting our laws to the realities of this Europe of ours, which is growing together.
FinnishEmme voi emmekä haluaisi pakottaa ketään muuta noudattamaan eurooppalaisia lakejamme tai ottamaan vastaan rahoitustamme ilman, että vastapuoli suostuu siihen.
We cannot and would not wish to impose our European laws or funding on anyone else unless our counterparts agree.
FinnishOlette tosiaankin oikeassa: olipa asia miten tahansa, meidän on pystyttävä yhdenmukaistamaan terrorismia ja terrorismin uhreja koskevia lakejamme.
Indeed, you are right: one way or the other, we need to succeed in harmonising our laws on terrorism, on victims of terrorism.
FinnishJos aloitamme tällaisen keskustelun nyt, rikkoisimme ilman muuta omia lakejamme ja sääntöjämme, kuten jäsen Poettering jo totesikin.
If we do engage in such a discussion at present, we would of course be flouting our own laws and rules, as Mr Poettering has already pointed out.
FinnishTämä ei kuitenkaan muuta sitä tosiseikkaa, että kumppaneina meidän on helpompi pysyä tiukkana ja todella puolustaa arvojamme ja lakejamme.
But this does not change the fact that if we are partners it makes it easier for us to stand firm and really defend our values and our laws.

Aprenda outras palavras

Finnish
  • lakejamme

Mais traduções no dicionário Espanhol-Português bab.la.