Como se fala "lajit" em inglês

FI

"lajit" em inglês

Veja exemplos com "lajit" em diferentes contextos.

Exemplos de uso para "lajit" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishTällä hetkellä on erittäin vaikea valvoa, jätetäänkö kiintiöidyt lajit rauhaan.
It is at present extremely difficult to check whether the quoted species are left alone.
FinnishMitkä ovat tavallisimmat oikeusasiamiehelle osoitetut kantelut ja niiden lajit?
What are the most common complaints to the Ombudsman and into which categories do they fall?
FinnishJa lajit kuolevat sukupuuttoon -- fossiilit katoaisivat yhtäkkiä.
And there'd also be an extinction event -- like fossils would suddenly disappear.
FinnishMonet lajit – kuten puna- ja kielikampela tänään ja huomenna jokin muu – ovat uhattuina.
Many species are down to danger levels – plaice and sole today, something else tomorrow.
FinnishTässä ja nyt on kyse merieliöstön kasvun turvaamisesta, jotta voitaisiin säilyttää lajit.
We must protect the periphyton of marine organisms now in order to preserve all species.
FinnishLajit voidaan luetteloida ainoastaan, jos suojelu ja kaupankäynti täyttävät tietyt edellytykset.
Species are only listed if specific conservation and trade criteria are fulfilled.
FinnishNämä lajit ovat hidaskasvuisia ja erityisen herkkiä liikakalastukselle.
These species are slow growing and they are particularly vulnerable to over-exploitation.
FinnishMeidän on kuitenkin muistettava, että myös muut lajit, ennen kaikkea tiikerit, kärsivät hätää.
However, we must not forget that other species, primarily the tigers, are suffering too.
FinnishJos lajit kuolevat sukupuuttoon, ne katoavat lopullisesti, ja siksi nyt on toiminnan aika.
When species become extinct, they are gone for ever, and this is why now is the time for action.
FinnishLiitteeseen II sisältyvät useimmat komission sääntelemät lajit.
Appendix II contains most of the species regulated by the Commission.
FinnishLajit ja ekosysteemit tarvitsevat tilaa kehittymistä ja elpymistä varten.
Species and ecosystems need space to develop and recover.
FinnishMitkä lajit siis kuuluvat SEAFO:n hoitovaltuuksien piiriin?
So what species will come under the management authority of SEAFO?
FinnishMutta kaikki lajit, jopa pienintäkin pienemmät Prochlorococcus-bakteerit, ovat evoluution mestariteoksia.
But each of these species, even the tiniest Prochlorococci, are masterpieces of evolution.
FinnishSe asettaa kaiken lisäksi lajit eriarvoiseen asemaan.
Moreover, it puts different sporting disciplines on an unequal footing.
FinnishSuurimman osan tämän sopimuksen mukaisesta saaliista, noin 40 prosenttia, muodostavat pelagiset lajit.
The lion's share - around 40% - of catches under this agreement is accounted for by demersal species.
FinnishMetsät, jotka ovat monien lajien koteja, korvataan nyt viljelyksillä, joissa harvat lajit voivat asua.
Forests that are home to a wide range of species are replaced by plantations housing very few species.
FinnishJotkin lajit, kuten saharausku, ovat kadonneet kokonaan.
Some species, such as sawfish, have disappeared altogether.
FinnishLajien väheneminen on kohtalokasta, koska se heikentää ekosysteemejä, joiden rakennusainetta lajit ovat.
This dramatic species loss matters because it weakens ecosystems of which species are the building blocks.
FinnishCITESin piiriin kuuluvat lajit jaetaan kolmeen liitteeseen niiden tarvitseman suojelutason perusteella.
The species covered by CITES are divided into three appendices according to the level of protection needed.
FinnishProaktiivisen politiikan pitäisi pitää sisällään, että kiintiöiden ulkopuoliset lajit kiintiöidään mahdollisimman nopeasti.
Pro-active policy should ensure that unquoted species are quoted as quickly as possible.

Aprenda outras palavras

Finnish
  • lajit

Mais traduções no dicionário Português-Alemão bab.la.