Como se fala "lähettämät" em inglês

FI

"lähettämät" em inglês

Veja exemplos com "lähettämät" em diferentes contextos.

Exemplos de uso para "lähettämät" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishTämä avain salaa tietokoneiden toisilleen verkossa lähettämät tiedot.
This key encrypts the information that one computer sends to another computer across your network.
FinnishAvain salaa tietokoneiden toisilleen verkossa lähettämät tiedot.
This key encrypts the information that one computer sends to another computer across your network.
FinnishHän olisi kenties antanut tasapainoisemman kuvan kuin jotkin hallituksen lähettämät kirjeet.
It might have been that he would have given a more balanced view than some of the letters sent out by the government.
FinnishLokitiedot – Kävijän tullessa verkkosivuille selaimen lähettämät tiedot tallettuvat automaattisesti palvelimille.
Log information – Servers automatically record information that your browser sends whenever you visit a website.
FinnishTämä johtuu siitä, että näppäimistön lähettämät laitetiedot ovat ristiriidassa mukautetun hiiripainikkeen lähettämien ohjelmistokoodien kanssa.
This is the result of the hardware information that is sent by the keyboard interfering with the software codes sent by the customised mouse button.
FinnishYK:n turvallisuusneuvoston lähettämät 10 000 UNMIS-sotilasta auttavat tässä.
All the parties to it must implement it without delay, and the 10 000 UNMIS soldiers deployed by the UN Security Council will help them do this.
FinnishMielestämme on myös erittäin valitettavaa, että EU:n Georgiaan lähettämät riippumattomat rauhantarkkailijat eivät ole voineet työskennellä näillä alueilla.
It is also a matter of great regret to us that the independent peace observers sent to Georgia by the EU have not even been able to work in these areas.
FinnishHaluaisin myös korostaa, että Yhdistyneiden Kansakuntien lähettämät erityisedustajat ihmisoikeuksien alalla ovat tehneet vierailuja Iraniin vuoropuhelun alkamisen jälkeen.
I should like furthermore to underline the visits that the United Nations Special Rapporteurs on human rights have made to Iran since this dialogue began.
FinnishMoldovan kansalaisten ulkomailta lähettämät rahavarat, jotka muodostivat viime vuoteen saakka yli kolmanneksen maan BKT:sta, ovat laskeneet reilusti alle tavanomaisen tason.
The amounts of money transferred from abroad by Moldovan citizens, which accounted, up until last year, for over a third of the country's GDP, have dropped far below the usual level.
FinnishOlenkin sitä mieltä, että kaikki parlamentin tai muiden toimielinten jäsenten Ukrainan hallitukselle ja Ukrainan yhteiskunnalle lähettämät viestit ovat erittäin tärkeitä.
Accordingly, I believe that every message sent out by this House or by members of other institutions to the Government of Ukraine and, in particular, to Ukrainian society is extremely important.

Aprenda outras palavras

Finnish
  • lähettämät

Além disso, bab.la fornece mais traduções no dicionário Português-Inglês.