Como se fala "lähettäjän" em inglês

FI

"lähettäjän" em inglês

Veja exemplos com "lähettäjän" em diferentes contextos.

Exemplos de uso para "lähettäjän" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishAlueellista syrjintää ei siis saa esiintyä, ei lähettäjän eikä vastaanottajan puolelta.
There must therefore be no regional discrimination, either against the sender or the receiver.
FinnishKirjoita lähettäjän tietojen sivulla tiedot, joiden haluat tulevan faksisi kansilehteen.
On the Sender Information page, type the information that you want to appear on your fax cover page.
FinnishSisällön lähettäjän tai tuottajan asettamat rajoitukset estivät ohjelman tallentamisen.
Restrictions that were set by the broadcaster or originator of the content prohibited the show from being recorded.
FinnishSäännön luominen tietyn viestin perusteella on helppo tapa luoda uusi sääntö viestin lähettäjän tulevia viestejä varten.
Basing a rule on a specific message is an easy way to create a rule for future messages from its sender.
FinnishMahdollisesti lähettäjän nimen tai tietoa lähetettävistä tavaroista -- varmaa tietoa ei ole.
Perhaps they're the name of the sender or some information about the goods that are being sent from one place to the other -- we don't know.
FinnishNapauta Sähköposti-sovelluksessa viestiä tai valitse se ja napauta tai napsauta lähettäjän tai jonkun vastaanottajan nimeä.
In the Mail app, tap or click a message and then tap or click the name of the sender or any of the recipients.
FinnishHaluamme kokonaisvaltaisen formaatin, joka antaa ihmisille mahdollisuuden luokitella sähköpostiviestinsä lähettäjän ja aiheen mukaan.
We want a global format that will allow people to tag their e-mail messages by sender and by subject.
FinnishAjoita puhdistus -toiminto siirtää tai poistaa määritetyn lähettäjän sähköpostiviestit automaattisesti 30, 60 tai 90 päivän kuluttua.
Schedule cleanup automatically moves or deletes email from a specific sender after 30, 60, or 90 days.
FinnishOlen puhunut kaikkien kolmen lähettäjän kanssa, ja kun selvitin heille kompromissiehdotuksen, he näyttivät hyväksyvän sen.
I have spoken to all three senders and, when I explained the compromise proposal, they appeared to agree with it.
FinnishJos tunnet lähettäjän, mutta jos et odottanut liitetiedostoa, varmista, että liite on peräisin lähettäjältä.
If you know the sender but were not expecting an attachment, verify that the sender actually sent the attachment before you open it.
FinnishMinulla ei todellakaan ole mitään julkistamista vastaan, mutta kirjeen vastaanottajan täytyy julkistaa se, eikä lähettäjän.
I have absolutely nothing against publication but it must be the recipient of the letter who publishes it, not the sender.
FinnishValitse halutessasi Siirrä myös tulevat viestit -valintaruutu, niin sinun ei koskaan tarvitse arkistoida kyseisen lähettäjän viestejä uudelleen.
If you want, select the Also move future messages check box, and you’ll never have to file another message from that sender again.
FinnishTarkista lähettäjän sähköpostiosoite ja varmista, että tunnet viestin lähettäneen henkilön tai organisaation ja että tunnet osoitteen.
Check the sender's address to make sure that you know the person or organization that sent the message, and that you're familiar with the address.
FinnishMicrosoftin salausprosessi on lähettäjän kannalta täysin läpinäkyvä, sillä hänen ei tarvitse tehdä muuta kuin kirjoittaa ja lähettää viesti tavalliseen tapaan.
The Microsoft encryption process is entirely transparent to the sender, who does not need to do anything other than write and send the message as usual.
FinnishSiirrot tapahtuvat aina lähettäjän toimesta, SEPA-tiedot jätetään sopimuksen ulkopuolelle, ja käsittelemme myös kysymystä syrjimättömistä oikeussuojakeinoista.
There will be the push basis for transfer, SEPA data will be excluded and we will also address the issue of judicial redress on a non-discriminatory basis.
FinnishJos haluat lisätä lähettäjän turvallisten lähettäjien luetteloon eikä sinulla ole yhtään viestiä kyseiseltä lähettäjältä, voit lisätä lähettäjän osoitteen manuaalisesti.
If you want to add a sender to the Safe Senders list and you don't have a message from that sender available, you can add the sender's address manually.
FinnishJos haluat lisätä lähettäjän torjuttujen lähettäjien luetteloon eikä sinulla ole yhtään viestiä kyseiseltä lähettäjältä, voit lisätä lähettäjän osoitteen manuaalisesti.
If you want to add a sender to the Blocked Senders list and you don't have a message from that sender available, you can add the sender's address manually.
FinnishOlen siis sitä mieltä, että meidän olisi uudistettava postipalveluja, en tosin tiedä, pitäisikö niitä uudistaa lähettäjän vain vastaanottajan näkökulmasta.
I therefore feel we need to reform the postal services, although whether those responsible for collecting the mail or those responsible for delivering it, I am not sure.
FinnishLähettäjän suhteen en ymmärrä - komissaari Fischler - miksi te olette mennyt sanomaan maatalousministereille, että talousarvion kannalta ei enää tarvitse leikata peltokasvien tukia.
As for the sender, Commissioner Fischler, I do not understand why you told the agriculture ministers there were no further budgetary reasons to cut arable land.
FinnishEt ehkä voi tallentaa suojattuja videotiedostoja DVD-levylle sen mukaan, mitä oikeuksia videotiedostoihin on määritetty sisällön omistajan, niiden toimittajan tai lähettäjän toimesta.
You may not be able to burn the protected video files to a DVD, depending on the rights assigned to the video files by the content owner, originator, or broadcaster.

Aprenda outras palavras

Finnish
  • lähettäjän

Mais traduções no dicionário Português-Espanhol.