Como se fala "lähetetyn" em inglês

FI

"lähetetyn" em inglês

Veja exemplos com "lähetetyn" em diferentes contextos.

Exemplos de uso para "lähetetyn" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishPolttolaitokselle lähetetyn jätteen määrä kasvaa PVC: n polttamisen jälkeen.
PVC produces even more waste after incineration than the amount that was sent to the incineration plant.
FinnishKolmas elementti koskee lähetetyn työntekijän tilannetta.
The third component concerns the situation of workers posted abroad.
FinnishKaikkein ristiriitaisin kohta koskee tarkistusta, jossa muutetaan lähetetyn työntekijän käsitteen määritelmää.
The most controversial point concerns the amendment which adjusts the definition of posted worker.
FinnishKomissio on määrännyt Malesiaan lähetetyn valtuuskuntansa seuraamaan maassa vallitsevan tilanteen kehitystä tiiviisti.
The Commission has instructed its delegation accredited to Malaysia to follow closely developments in that country.
FinnishJäsenvaltioille lähetetyn kyselylomakkeen analysointi jatkuu. Myös analyysin tulokset otetaan tiedonannossa huomioon.
Analysis of the questionnaire sent to the Member States is ongoing and will also feed into the reflection on the communication.
FinnishTeidän maannehan oli yksi puheenjohtaja Prodille lähetetyn tätä koskevan kirjeen allekirjoittajista?
Is any outcome possible other than the one per cent to which your country was a signatory in the letter to Mr Prodi?
FinnishKomission puheenjohtaja on varmasti ollut melko vaivautunut joutuessaan kirjoittamaan budjettivaliokunnalle lähetetyn kirjeen.
The President of the Commission must have been rather embarrassed to have to write that letter which was addressed to the Committee on Budgets.
FinnishValitse Kyllä (tai Kyllä kaikkiin, jos kohteita on monta), jos hyväksyt lähetetyn asiakirjan, kansion tai kuvan, tai valitse Peruuta, jos hylkäät sen.
Click Yes (or Yes to all if there are multiple items) to accept the sent document, folder, or picture, or click Cancel to reject it.
FinnishOlen lukenut puheenjohtajistolle maanantaina lähetetyn viestin, mutta minusta vaikuttaa siltä, että raportissa keskitytään pelkästään vääriin kattorakenteisiin.
I have read the note which went to the Bureau on Monday, but it seems to me that the works only relate to the false ceilings.
FinnishLomakauden päättymisen jälkeen komissio aikoo julkaista toisen kertomuksen suosituksen soveltamisesta jäsenvaltioille lähetetyn kyselyn perusteella.
After the break, the Commission intends to publish a second report on the implementation of the Recommendation based on a questionnaire that was sent to the Member States.
FinnishParlamentin kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan Sarajevoon lähetetyn valtuuskunnan jäsenenä kannatan kaupungin ehdokkuutta Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuonna 2014.
As a member of the delegation from the Committee on Culture and Education to Sarajevo, I support the city's candidacy as a European Capital of Culture 2014.

Aprenda outras palavras

Finnish
  • lähetetyn

Mais traduções no dicionário Português-Alemão.