Como se fala "lähetetäänkö" em inglês

FI

"lähetetäänkö" em inglês

Veja exemplos com "lähetetäänkö" em diferentes contextos.

Exemplos de uso para "lähetetäänkö" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishPuheenjohtajavaltio kuitenkin päättää siitä, lähetetäänkö kutsu laajemmalle joukolle.
However, it is for the Presidency to extend the invitation.
FinnishSillä, lähetetäänkö vetoomukset faksilla, tavallisessa kirjeessä vai sähköpostitse, ei pidä olla merkitystä.
It must not matter if they are sent by fax, ordinary letter or by electronic mail.
FinnishLisäksi haluan tietää - ja tämäkin esitetään päätöslauselmassa - lähetetäänkö kokoukseen korkean tason edustaja.
I also want to know - and that again is in our resolution - whether we will be sending a high-level representative.
FinnishLähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
FinnishLähetetäänkö Naton joukkoja Irakiin senkin jälkeen, kun Nato on kouluttanut maan omat turvallisuusjoukot?
NATO’s involvement in Iraq is ongoing; will NATO troops be going there once NATO has trained the Iraqi security forces?
FinnishTämän lisäksi komission on määrä päättää tulevaisuudessa myös siitä, millä taajuuksilla yleisradio-ohjelmia on ehdottomasti lähetettävä ja lähetetäänkö niitä ylipäätään.
The Commission would also decide in future if and on what frequencies radio communications can be broadcast.
FinnishLähetetäänkö ne takaisin?
FinnishArvioin huolellisesti viime kuussa suoritetun esikartoituksen tuloksia ja päätän sen jälkeen, lähetetäänkö Pakistaniin aikanaan vaalitarkkailuvaltuuskunta.
I will carefully assess the findings of the exploratory mission sent last month and will then take a decision on whether to deploy a mission in due course.
FinnishPuhumme vain eräänlaisesta tilapäisestä oleskeluluvasta, jonka voimassaolon päätyttyä henkilö ei tiedä, lähetetäänkö hänet takaisin paikkaan, jossa hän joutui ihmiskaupan uhriksi.
Here, we are merely talking about a form of temporary residence permit, after which you do not know whether or not you will be sent back to the place from which you have been trafficked.

Aprenda outras palavras

Finnish
  • lähetetäänkö

No dicionário Português-Inglês você encontrará mais traduções.