Como se fala "kaunistella" em inglês

FI

"kaunistella" em inglês

FI kaunistella
volume_up
[kaunistelen|kaunistellut] {verbo}

1. geral

kaunistella (também: vääristellä)
Mietintö perustuu pyrkimykseen kaunistella Agenda 2000:ta ja laajentumista, jonka ehdokasvaltioille asettamia ehtoja ei voida hyväksyä.
The whole report is driven by an attempt to put a spin on 'Agenda 2000' and enlargement on terms which are unacceptable to the candidate countries.
kaunistella (também: pehmentää, sokeroida)
Näin asia on, vaikka kansainvälisen kaupan valiokunta haluaisi kuinka kaunistella asiaa hampaattomilla suojatoimenpiteillä, jotka eivät loppujen lopuksi muuta mitään.
That is how it is, however much the Committee on International Trade might want to sugar the pill with toothless safeguards which essentially do not change anything.

2. "tarinaa"

kaunistella (também: värittää)
(HU) Arvoisa puhemies, meidän ei pitäisi kaunistella asioita.
(HU) Mr President, we should not embellish things.
(HU) Asiaa kaunistelematta vuonna 2005 pidetty ydinsulkusopimuksen valvontakonferenssi epäonnistui.
(HU) Let us not embellish things, the NPT supervisory conference 2005 was a failure.
Neuvoston ei kuitenkaan tarvitse kaunistella totuutta, ja siksi sanamuodot ovatkin erilaiset.
The Council, however, has no need to embellish reality, which is why there are differences in formulation.

3. "kertomusta"

Exemplos de uso para "kaunistella" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishAsiaa ei pidä kaunistella tai vähätellä, vaan se on tutkittava perinpohjaisesti.
The issue must not be simplified or trivialised; it has to be examined in depth.
FinnishTämä on valitettava totuus, jota tällä direktiivillä ei voida kaunistella.
That, unfortunately, is the reality that cannot be glossed over by the directive.
FinnishAsia on tutkittava objektiivisesti, eikä mitään saa peitellä tai kaunistella.
This matter must be investigated objectively and nothing must be covered up or glossed over.
FinnishEi ole mitään järkeä kaunistella tätä toteamusta tai kiistää joitakin tosiasioita.
There is no point glossing over this fact or remaining silent about what is actually happening.
FinnishSe ei tietenkään tarkoita, että kauppakiistoja haluttaisiin kaunistella, päinvastoin.
That does not of course mean that trade conflicts can just be glossed over, quite the opposite.
FinnishMietinnössä on sama hedelmätön asenne, jolla yritetään kaunistella yhteisön politiikkaa.
The same unproductive stance is maintained in the report, which tries to whitewash Community policy.
FinnishEmme saa enää kaunistella juuri mainitsemiani asioita.
We can no longer afford to cover the above issues with the cloak of charity.
FinnishMillään strategialla ei voida kaunistella vallitsevia tosiasioita.
No strategy can dress up something that remains the same.
FinnishTämä on niin vakava asia, että en halua kaunistella sitä.
This is such a serious matter that I do not wish to gloss over it.
FinnishEmme kuitenkaan saisi kaunistella mitään, ja meidän olisi puhuttava selkeää kieltä tilanteesta vastuullisille tahoille.
But we should not use euphemisms and must speak plainly to those responsible.
FinnishOlisi väärin vain kohauttaa olkaansa ja kaunistella asiaa.
It would be wrong for us simply to try and gloss over that.
FinnishTämä on kuitenkin yritys kaunistella asiaa, jotta sen todelliset vaarat kätketään äänestäjiltä.
However, all this is an attempt to dress up the product in order to hide its real dangers from the electorate.
FinnishEn näe mitään tapaa kaunistella näitä asioita.
I cannot see any way of putting a cosmetic gloss on these things.
FinnishTämä tarkoittaa, ettei EU saa kaunistella sanojaan, kun puhutaan sen suhteista Turkkiin, vaan oltava myös reilu.
That means that the EU, in its relations with Turkey, must not mince its words, but must also be fair.
FinnishMietinnössä yritetään avoimuutta koskevien sääntöjen varjolla kaunistella monopolien suoraa vaikutusvaltaa.
Using the transparency rules as a pretext, the report tries to whitewash the direct intervention of monopolies.
FinnishOlette yrittänyt kaunistella eripuraa, jota tähän sosiaaliseen tavoitteeseen epäilemättä liittyy neuvostossa.
You have tended to gloss over the disagreement that undoubtedly surrounds this social objective in the Council.
FinnishSe, mitä Wojciech Roszkowski sanoi, ei ole totta, nimittäin, että sosialidemokraatit yrittävät kaunistella jotakin.
What Mr Roszkowski said is not true, namely that the Social Democratic group is trying to whitewash something.
FinnishSelvä, mietitte itseksenne, se on vain yksi tapa kaunistella hintoja, yritykset ottavat sitten korkeampia puhelumaksuja.
Fine, you may say, OK, that's just another way of passing on the costs, their charges are higher as a result.
FinnishToisen kuulimme Luca Romagnolilta, joka esitti ehdotuksen, jonka alkuperää ei todellakaan voida kaunistella.
The second one we heard from Mr Romagnoli, who has come out with a proposal whose origin can certainly not be embellished.
FinnishMeidän ei pidä kaupan tai lyhyen aikavälin voittojen vuoksi kaunistella Hanoin pöyristyttävää ihmisoikeustilannetta.
We must not, for the sake of trade or other short-term gain, sanitise the outrageous human rights record of Hanoi.