Como se fala "käsi" em inglês


Você queria dizer kasi
FI

"käsi" em inglês

EN
FI

käsi {substantivo}

volume_up
1. geral
käsi (também: apu, apulainen, eturaaja, työläinen)
Joskus parlamentissa oikea käsi ei tiedä, mitä vasen käsi tekee.
Sometimes in Parliament the right hand does not know what the left one is doing.
Käsi kädessä kulkevat sosiaali- ja ympäristöpolitiikka: se on tulevaisuutta.
Social and environmental policies operating hand-in-hand: that is the future.
Kuten sanottu, vakauden ja demokratian on aika kulkea käsi kädessä.
As has been said, it is time that stability and democracy went hand-in-hand.
käsi (também: vaakuna, haara, sanka, käsinoja)
Päätän tietoisesti nostaa käteni, ja pahuksen käsi ponnahtaa pystyyn.
I decide consciously to raise my arm, and the damn thing goes up.
Tältä käsi näytti, kun hän tuli klinikalleni kolmisen kuukautta nyrjähdyksestä.
This is what her arm looked like when she came to my clinic about three months after her sprain.
Ilman sitä jättiläiseltä puuttuisi toinen käsi.
After all, without it the giant would only have one arm.
2. "korttipelissä"
käsi (também: apu, apulainen, käsi, eturaaja)
Joskus parlamentissa oikea käsi ei tiedä, mitä vasen käsi tekee.
Sometimes in Parliament the right hand does not know what the left one is doing.
Käsi kädessä kulkevat sosiaali- ja ympäristöpolitiikka: se on tulevaisuutta.
Social and environmental policies operating hand-in-hand: that is the future.
Kuten sanottu, vakauden ja demokratian on aika kulkea käsi kädessä.
As has been said, it is time that stability and democracy went hand-in-hand.
3. "kosinnassa", antiquado
käsi
volume_up
hand {subst.} [exp. idiomática]
Joskus parlamentissa oikea käsi ei tiedä, mitä vasen käsi tekee.
Sometimes in Parliament the right hand does not know what the left one is doing.
Käsi kädessä kulkevat sosiaali- ja ympäristöpolitiikka: se on tulevaisuutta.
Social and environmental policies operating hand-in-hand: that is the future.
Kuten sanottu, vakauden ja demokratian on aika kulkea käsi kädessä.
As has been said, it is time that stability and democracy went hand-in-hand.

Exemplos de uso para "käsi" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishGöring oli Hitlerin oikea käsi toisessa maailmansodassa, hänen valittu seuraajansa.
Goering was Hitler's second in command in World War II, his designated successor.
FinnishOn erittäin tärkeää, että parlamentti ja komissio työskentelevät käsi kädessä.
It is very important for Parliament and the Commission to work side by side.
FinnishSanon tämän käsi sydämellä: olemme punninneet asioita erittäin huolellisesti.
I say this in all conscience: we have thought about these issues extremely carefully.
FinnishMuutoin vaarana on epäonnistuminen, aivan kuten käsi Lissabonin strategian tapauksessa.
Otherwise, we risk facing failure, just as happened in the case of the Lisbon Strategy.
FinnishRadikalisoitumisen torjumisen ja ehkäisyn on kuljettava aina käsi kädessä.
Repression and prevention of radicalisation must act in parallel.
Finnish. – Arvoisa puhemies, työllisyys ja sosiaalinen yhteisvastuu kulkevat käsi kädessä.
   . Mr President, employment and social solidarity go together.
FinnishTällä tavalla turvallisuus ja kilpailukyky kulkevat käsi kädessä.
In that way, security and competition will be able to sit side by side.
FinnishKuten puheenjohtaja Sarkozy totesi, näiden kahden politiikan on kuljettava käsi kädessä.
As President Sarkozy said, the two policies must ride together.
FinnishNäiden kahden asian täytyy kulkea käsi kädessä ja täydentää toisiaan.
No, the two things have to go together and complement each other.
FinnishMeidän on ojennettava käsi Unkarin kansalaisille, mutta tulevasta demokratiastamme ei voida tinkiä.
We must reach out to the Hungarian people, but our future democracy cannot be compromised.
FinnishArvoisa puhemies, lehdistönvapaus kulkee käsi kädessä sananvapauden ja demokratian kanssa.
author. - Mr President, freedom of the press is synonymous with freedom of expression and democracy.
FinnishKysymys on siitä, kulkevatko kaupankäynti ja kehitys käsi kädessä.
It is about whether trade and development run in one direction.
FinnishTämän vuoksi sosiaalisten näkökohtien ja valuuttakysymysten on kuljettava käsi kädessä.
To do so, social and monetary sides must join forces.
FinnishKäsi ylös, jos uskoitte luottoon, jonka vakuutena on kiinnitys ja joka on liitetty sijoitusrahastoon.
I mean, hands up those of us who fell for endowment mortgages?
Finnish   Arvoisa puhemies, kuten komission jäsen Mandelson tietää, kaupan kasvu ja vauraus kulkevat käsi kädessä.
   Mr President, as Commissioner Mandelson knows, increased trade and prosperity go together.
FinnishTehokkuus ja ylenmääräinen sääntely eivät käy käsi kädessä.
Effectiveness and excessive regulation are not compatible.
FinnishPoliittiset ja taloudelliset uudistukset kulkevat käsi kädessä.
The political and economic reforms go together.
FinnishRohkeuden ja viisauden pitäisi kulkea aina käsi kädessä.
Courage and prudence should always go together.
FinnishPankaamme käsi sydämelle ja sitoutukaamme rauhaan, oikeudenmukaisuuteen ja ennen kaikkea ihmisyyteen.
Let us put our hands on our hearts and commit ourselves to peace, to justice, but, most importantly of all, to humanity.
FinnishKäsi sydämellä: miltä teistä tuntuisi, jos edustamanne puolueen nuorisoliikkeen laillisuus kyseenalaistettaisiin?
In truth, how would we feel if the legality of the youth movement of the party from which we came was questioned?