Como se fala "jonnekin" em inglês

FI

"jonnekin" em inglês

FI

jonnekin {advérbio}

volume_up
jonnekin (também: jossakin, johonkin)
Minusta vaikuttaa siltä, että toimenpide on unohdettu jonnekin laatikon pohjalle.
I get the impression that it has been left behind in a drawer somewhere.
Laitetaas se takaisin pakkaan, jonnekin keskelle, ja aloitetaan.
And let's put it back into the deck, somewhere in the middle, and let's get started.
Varastetut kortit lennätetään puolestaan jonnekin Aasiaan.
As for the stolen cards, they are flown to somewhere in Asia.

Exemplos de uso para "jonnekin" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishTäällä ei päätetä, rakennetaanko jonnekin tai minne rakennetaan ydinvoimala.
We are not deciding whether and where a nuclear power plant is to be built.
FinnishHeidät on ylennetty tai lähetetty kultaisen kädenpuristuksen myötä jonnekin muualle.
The guilty parties have gone too, either promoted or sent away with a golden handshake.
FinnishOlin siis lentokoneessa matkalla Brysselistä jonnekin.
Well, I was on an aeroplane from Brussels going I do not know where.
FinnishOsoittautuu, että hankkeet juuttuvat sittenkin jonnekin komission koneiston syövereihin - en nyt puutu tähän sen enempää.
They do seem to get snarled up in the Commission apparatus, but I do not want to go into that now.
FinnishHaluamme, että kesäkuussa laaditaan selkeä aikataulu eikä asian käsittelyä lykätä jonnekin hamaan tulevaisuuteen.
We would like to see a clear timetable emerging in June, and not postponement to some vague point in the future.
FinnishKun se oli hyväksytty, se katosi jonnekin poliittiseen autuuden tilaan eikä sitä koskaan pantu toimeen käytännössä.
Once adopted, that resolution disappeared into the nirvana of politics without ever being applied on the ground.
FinnishLiian usein yleisön osallistumismahdollisuus arkistoidaan jonnekin syvään ja pimeään laatikkoon ja jätetään kätevästi huomioimatta.
Too often public participation is filed away in some deep, dark drawer and very conveniently ignored.
FinnishIhmiset ajattelevat, että menin Titanicin ja Avatarin välissä viilaamaan kynsiäni jonnekin, istuskelemaan rannalle.
People sort of think I went away between "Titanic" and "Avatar" and was buffing my nails someplace, sitting at the beach.
FinnishTarkista, onko palautusavain tallennettu jonnekin.
FinnishNaisten täytyy olla kaksi tai kolme kertaa parempia kuin miesten, jos he aikovat päästä jonnekin, saada todellakin jotain aikaan.
Women have to be two or three times better than men if they are to get anywhere, to actually achieve anything.
FinnishMeidän pitäisi oppia jotakin historiasta: aina, kun jonnekin on tehty laiton käytävä, on tuloksena ollut sota.
We should, after all, learn a lesson or two from history. Wherever an unnatural corridor has been created, it has led to the next war.
FinnishPuhun plasman luovutuksesta, jolloin joudut matkustamaan kauemmas jonnekin, jossa on asianmukaiset laitteet ja joka kestää puoli päivää.
I am talking about plasma donation, where you have to travel some distance to fixed machinery and it takes half a day.
FinnishOn oikein, että kaikki suojakeinot ovat käytössä lasten suojelemiseksi siltä, että heidät sijoitetaan jonnekin, missä he saattavat olla haavoittuvassa asemassa.
It is right that all safeguards are in place to protect children from being placed where they may be vulnerable.
FinnishHyvät kollegat, jos luulette, että venäläiset panssarivaunut ovat joskus historiassa tuoneet jonnekin demokratiaa, olette ehdottomasti väärässä.
Fellow Members, if you think Russian tanks have, at any time in history, brought democracy to anyone, you are profoundly mistaken.
FinnishAsiaa ei mielestämme enää voi siirtää jonnekin tulevaisuuteen, vaan välttämätön uudistus on toteutettava ennen uuden parlamentin alkua.
We do not believe the matter can be postponed any longer, but feel that this vital reform should be introduced before the start of the new Parliament.
FinnishTätä epäilemättä merkittävää uutta yksikköä ei pidä eikä saa tuupata ohi jäsenvaltioiden päämiesten jonnekin eurokraattien toiminta-alalle.
This undoubtedly important new service should not and must not be run down, over the heads of the Member States, into a sphere of activity for Eurocrats.
FinnishAsetamme tämän laitteen ulos pellolle, tai jonnekin missä on paljon variksia, ja sirottelemme pähkinöitä ja kolikoita laitteen juurelle.
Basically, what happens is that we put this out in a field, or someplace where there's lots of crows, and we put coins and peanuts all around the base of the machine.
FinnishKoska kielemme on eristynyt, monet luonnontieteistä kiinnostuneet nuoret unkarilaiset lähtevät tekemään työtään jonnekin, missä ei ole kielimuureja.
As our language is isolated, many talented young Hungarians attracted by the natural sciences seek to carry out activities where there are no linguistic barriers.
FinnishEi ole järkeä asettaa ulkopolitiikkaa komission varapuheenjohtajalle ja korkeille edustajille, jos ulkoasiainhallinto on tällöin järjesteltävä jonnekin muualle.
It makes no sense to place foreign policy with the Vice-President of the Commission and High Representatives if the diplomatic service then simply has to be organised elsewhere.
FinnishMeillä on onneksi nykyään paljon varakkaita ihmisiä, jotka eivät tietyn iän saavutettuaan tiedä, mitä he tekisivät rahoillaan, ja he lahjoittavat ne loppujen lopuksi jonnekin.
In the meantime, we are fortunate in having many affluent people who do not know what to do with their money when they reach a certain age, and who make donations.