Como se fala "jäsen" em inglês

FI

"jäsen" em inglês

volume_up
jäsen {subst.}

FI jäsen
volume_up
{substantivo}

jäsen
volume_up
member {subst.}
Jos on partiolaisten jäsen, on oltava sääntöjä noudattava partiolaisten jäsen.
If you are a member of the scouts, you have to be a law-abiding member of the scouts.
komission jäsen. - (EN) Kiitän arvoisaa parlamentin jäsentä kysymyksestä.
Member of the Commission. - I thank the honourable Member for the question.
Yksikään jäsen ei voi äänestää toisessa tuolissa istuvan toisen jäsenen puolesta.
No Member can vote on behalf of another Member from the other Member's seat.
jäsen (também: haara, puunhaara, raaja)
volume_up
limb {subst.}

Exemplos de uso para "jäsen" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishYhdyn jäsen Mitchellin toteamukseen siitä, että valvontavastuu on parlamentilla.
I agree with Mr Mitchell, who said that Parliament is responsible for oversight.
FinnishArvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, haluan ensiksi onnitella esittelijää.
Mr President, Commissioner, I would firstly like to congratulate the rapporteur.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, käsittääkseni jäsen Katiforisin mietintö on hyväksytty.
Madam President, I understand that the report by Mr Katiforis has been accepted.
FinnishKomission jäsen Kinnock, teillä on mahdollisuus sysätä asioita oikeaan suuntaan.
You have the key to nudging things in the right direction, Commissioner Kinnock.
FinnishPyydän teitä välittämään jäsen Roth-Behrendille toiveemme hänen paranemisestaan.
I would ask you to give Mrs Roth-Behrendt our best wishes for a speedy recovery.
FinnishArvoisa puhemies, toivotan tervetulleeksi komission jäsen Kallasin ja kollegani.
Mr President, I would like to welcome Commissioner Kallas and my fellow Members.
FinnishArvoisa komission jäsen, puhutte paketissa energiakumppanuudesta Afrikan kanssa.
You talk, Commissioner, in that package, about an energy partnership with Africa.
FinnishNeuvosto ja komission jäsen ovat vahvistaneet, että tilanne todellakin oli tämä.
The Council has confirmed, as has the Commissioner, that this is indeed the case.
FinnishOlen varma, että komission jäsen Frattinilla on jotakin sanottavaa tästä asiasta.
I am sure that Commissioner Frattini will have something to add in this respect.
FinnishJa kuten komission jäsen totesi, tämä vaikeuttaa ihmisten valistamista aidsista.
And that makes it hard - as the Commissioner says - to educate people about AIDS.
FinnishKomission jäsen Louis Michel matkusti siksi alueelle ottamaan tilanteesta selvää.
That is why Commissioner Louis Michel went out to the region to see for himself.
FinnishJäsen Maesin tekemät kaksi tarkistusta sisällytettiin päätöslauselman tekstiin.
So the first two technical amendments tabled by Mrs Maes have been incorporated.
FinnishArvostaisin sitkeitä pyrkimyksiä toteuttaa jäsen de Roon tarkistusten ajatukset.
I would appreciate persistence in pursuing the issue of Mr de Roo's amendments.
FinnishArvoisa komission jäsen, mainitsitte tulosvelvoitteen. Miten oikeassa olettekaan!
Yes, the Commissioner was quite right to refer to the obligation to get results!
FinnishJäsen Katiforis, tiedän mistä puhun. Olen nimittäin itsekin ollut tupakoitsija.
I know what I am talking about, Mr Katiforis, for I, myself, have been a smoker.
FinnishVastaan lyhyesti, minkä jälkeen komission jäsen Schreyer puhuu yksityiskohdista.
I will give a very brief response and then Mrs Schreyer will go into the details.
FinnishKuten komission jäsen Patten totesi, kuoleman kulttuuri on lyötävä ja tuhottava.
As Commissioner Patten said, the culture of death must be defeated and destroyed.
FinnishHyvä jäsen Hatzidakis, kehotan teitä joustavuuteen sekä nyt että äänestyksessä.
I urge you to be flexible between now and when the vote is taken, Mr Hatzidakis.
FinnishEnsinnäkin haluan todeta, että minäkin olen samaa mieltä jäsen Walterin kanssa.
First of all, I should like to say that I, too, concur with what Mr Walter said.
FinnishEtenkin jäsen Whitehead kysyi nopean reagoinnin mahdollistavasta järjestelmästä.
Specifically, Mr Whitehead asked me about the need for a rapid response system.