Como se fala "instrumentti" em inglês

FI

"instrumentti" em inglês

FI instrumentti
volume_up
{substantivo}

1. música

instrumentti (também: soitin)
Tutkimuksen puiteohjelma on yhteisön tärkein instrumentti näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.
The framework research programme is the Community's main instrument for achieving these aims.
Agenda 2000: n maatalouspolitiikka on tärkeä instrumentti sen suhteen, että saamme maatalouden päästöt kuriin.
The agricultural policy which is part of Agenda 2000 is an important instrument for controlling agricultural emissions.
Se on se keino, se instrumentti, jonne voidaan sijoittaa niitä lukemattomia projekteja, joita Itämeri-strategian toteuttaminen nyt vaatii.
That is the means, the instrument, for gathering together all the countless projects that the Baltic Sea Strategy now needs if it is to go ahead.