Como se fala "haara" em inglês

FI

"haara" em inglês

volume_up
haara {subst.}

FI haara
volume_up
{substantivo}

haara (também: oksa, ala, sivukonttori, haarakonttori)
volume_up
branch {subst.}
Kyseisen lannoitetehtaan omistaa Atofina, joka on TotalFinaElf-konsernin kemian haara.
This fertiliser plant is owned by Atofina the chemical branch of the Total/Fina/Elf group.
Mutta on muistettava, että tämä rikollisuuden haara koskee myös ihmisiä, ihmisiä työpaikoilla ja niiden ulkopuolella.
But we have to remember that this branch of criminality also affects people, people within and outside the workplace.
Yksi kulttuurimme haara on parhaillaan katoamassa aivan silmiemme edessä, ja joudumme todistamaan, miten yksi sen lähteistä tuhotaan.
One branch of our culture is now disappearing before our very eyes and we are witnessing the obliteration of one of its sources.
haara (também: käsi, vaakuna, sanka, käsinoja)
volume_up
arm {subst.}
haara (também: risteys, tienhaara, haarukka, talikko)
volume_up
fork {subst.}
haara (também: puunhaara, raaja, jäsen)
volume_up
limb {subst.}
haara (também: kärki, piikki)
volume_up
prong {subst.}
haara (também: piikki)
volume_up
tine {subst.}

Exemplos de uso para "haara" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishSe on talouden haara, jota kriisit ravistelevat usein.
This is an industrial sector which is frequently beset by crises.
FinnishSe on talouden haara, johon liittyy myös hyvin usein skandaaleja - tämä täytyy rehellisesti tunnustaa.
It is one in which - to be quite frank - there are very often scandals.
FinnishArvoisa puhemies, haluaisin viitata siihen, että kilpailupolitiikka on tärkeä politiikan haara, mutta että se ei kuulu sisäänrakennettuun työohjelmaan.
Mr President, I would like to point out that competition is an important area of policy, but that it is not part of the Built-In Agenda.
FinnishArvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, arvoisat kollegat, lentoliikenteestä on Euroopan unionissa tullut kasvava ja epäilemättä myös kukoistava elinkeinoelämän haara.
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, the airline industry has become a growing as well as a thriving industry within the Union.
FinnishKolmanneksi Interreg-ohjelmaa on pidettävä ensisijaisena ja on luotava erityinen haara yhteistyölle saarten kanssa ja saaristoalueiden välillä.
Thirdly, we said that priority status should be given to Interreg, and that there should be a special part relating to cooperation with islands and among island regions.
FinnishNyt on tullut aika yhdistää kulttuurimme itäinen ja läntinen haara, ylittää Theodosiuksen vetämä rajalinja ja selvittää Pyhän Benediktuksen ja Pyhän Kyrilloksen perillisten välit.
The time has now come to reunite the Eastern and Western branches of our civilisation, beyond the dividing line of Theodosius, to reconcile the heirs of Saint Benedict with those of Saint Cyril.
Finnish97:ää prosenttia niistä pk-yrityksistä, jotka hyötyivät näistä toimista, koskee ohjelmien kolmas haara, joka liittyy rahoitustakuihin, joista yritykset itse vastaavat kokonaisuudessaan.
97% of SMEs which benefited from these measures come under the third strand of the programmes, i.e. the companies received guarantees for funding for which they themselves were wholly responsible.