Como se fala "antaa rahaa" em inglês

FI

"antaa rahaa" em inglês

FI

antaa rahaa {verbo}

volume_up
Paras tapa tehdä tämä ei ole aina antaa rahaa, jota ei makseta takaisin.
The best way of doing that is not always by contributing non-repayable money.
He kertoivat olevansa iloisia siitä, että Eurooppa voi antaa rahaa Castlereaghin kaltaisille alueille ja provinssin muille osille.
They said how glad they were that Europe was able to contribute money to areas such as Castlereagh and to other parts of the province.
Emme myöskään halua antaa rahaa tupakanviljelyn tukemiseen, koska sillä on suora yhteys kansanterveysongelmiin.
Nor do we want to give money to subsidise tobacco cultivation, as this contributes directly to public health problems.
antaa rahaa (também: maksaa, suorittaa maksu)

Exemplos de uso para "antaa rahaa" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

FinnishParas tapa tehdä tämä ei ole aina antaa rahaa, jota ei makseta takaisin.
The best way of doing that is not always by contributing non-repayable money.
FinnishEi ole mitään syytä antaa rahaa Ranskan, Belgian, Saksan ja Itävallan maanviljelijöille.
There is no reason to give money to farmers in France, Belgium, Germany and Austria.
FinnishJos he ovat siis itse tätä mieltä, miksi minun pitäisi antaa heille ylimääräistä rahaa?
So if they themselves say that, then who am I to give them extra money?
FinnishMeidän ei pitäisi antaa niille pelkästään rahaa ja asiakirjoja vaan todellista toimivaltaa.
We should not just give them money and paper but give them real capacities.
FinnishMeidän on annettava ja me haluamme antaa rahaa ja me haluamme antaa sitä nopeasti.
We need and we want to give money and we want to give it quickly.
FinnishJos joku jäsenvaltio haluaa antaa EU:n rahaa Irakiin, rahan pitää tulla siltä itseltään.
If a Member State wants to give money to Iraq, this money should come from that country itself.
FinnishEU:n viidentoista vanhan jäsenvaltion on itse asiassa täysin hyödytöntä antaa rahaa toisilleen.
It is clearly, in reality, pointless for the EU 15 countries to give money to each other.
FinnishEpäilen, että jäsenvaltiot eivät halua antaa meille enempää rahaa.
I suspect that the Member States will not want to give us more money.
FinnishJos komission jäsen tarkoitti, ettemme halua antaa rahaa aseisiin, sitten asia on kunnossa.
If the Commissioner thought that we did not want to spend any money on arms, then he was right.
FinnishOlisi suoranaista hulluutta antaa jäsenvaltioille rahaa niiden omien puutteiden korjaamiseen.
To give the Member States money for managing their own shortcomings would be downright madness.
FinnishSillä jos se niin tekisi, sen pitäisi antaa meille rahaa tätä varten.
If it had, it would have given us the funds for this venture.
FinnishEuroopan unioni antaa Afrikalle enemmän rahaa kuin mikään muu instituutio tai hallitus maailmassa.
The European Union donates more to Africa than any other institution or government in the world.
FinnishSilloin voisimme antaa rahaa paremmin kohdennetustikin.
This would also allow us to spend the money in a more targeted way.
FinnishMeillä on paljon enemmän erinomaisia ehdotuksia ideoiden alalla kuin meillä on antaa rahaa.
We have received many more excellent proposals for fundamental frontier research than we have money to fund.
FinnishSillä kukaan ei halua antaa varsinaisesti tosiaankin rahaa kulttuuriin.
For no one is very keen to spend money on culture.
FinnishNyt meillä on velvollisuus antaa rahaa sinne, mistä olemme puhuneet paljon kaikkien näiden vuosien aikana.
Now there is an obligation on us to put our money where our mouths have been all those years.
FinnishJos EU antaa rahaa, on kuin rahaa sataisi taivaasta.
If the EU is paying out, it is as if there were endless funds.
FinnishPitääkö sellaiseen maahan sitten antaa eurooppalaista rahaa?
Should European money be spent on a country like this?
FinnishEuroopan unioni antaa rahaa myös Kosovon pakolaisille, jotka ovat löytäneet väliaikaisen asuinsijan Albaniasta.
The European Union also spends money on the refugees from Kosovo who have found a temporary abode in Albania.
FinnishSen vuoksi on väärin ajatella, että meidän pitää antaa lisää rahaa kulttuuri- ja koulutusalan ohjelmille.
This is why it is a mistake to think that we do not need to spend more money on the culture and education programmes.