Como se fala "praktisk talt" em inglês

DA

"praktisk talt" em inglês

DA praktisk talt
volume_up
{advérbio}

praktisk talt (também: nærmest)
Forfatningen er praktisk talt blevet afsluttet på en regeringskonference.
The Constitution has been virtually finalised at an intergovernmental conference.
Der er således praktisk talt ingen stemmeforklaringer.
So there will be virtually no explanations of vote on this subject.
Disse behov ignoreres praktisk talt i Kommissionens hvidbog.
These needs are virtually ignored in the Commission White Paper.
praktisk talt (também: næsten, praktisk)
Inden for praktisk talt alle aktivitetsområder gør der sig ganske stor ulighed gældende.
In practically every sphere of activity, serious inequalities still exist.
Med nogle undtagelser er praktisk talt hver fiskeart i mere eller mindre stærk grad overfisket.
With some exceptions, practically all types of fish are subject to overfishing.
Det er praktisk talt det eneste interessante spørgsmål, der står tilbage.
This is practically the only remaining issue of interest.

Traduções parecidas para praktisk talt em Inglês

praktisk adjetivo
praktisk advérbio
tale substantivo
tale verbo

Exemplos de uso para "praktisk talt" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

DanishSåledes er praktisk talt alle ændringsforslag blevet indarbejdet i teksten.
Consequently, almost all of the amendments tabled were incorporated into the text.
DanishHvad angår Sverige, har situationen praktisk talt ikke ændret sig siden 1998.
With regard to Sweden, the situation has hardly changed since 1998.
DanishDe har praktisk talt anklaget vort udvalg for at have brugt for lang tid.
You more or less accused our committee of having taken too long.
DanishVi har formået at få praktisk talt alle vores forslag igennem.
For this to happen, though, parents need to be aware of the fact that there are risks.
DanishForhandlingerne om nye aftaler med Mexico er praktisk talt afsluttede.
Negotiations for new agreements with Mexico are almost completed.
DanishFrem for alt fordi» no-bail-out« -klausulen i Traktaten praktisk talt vil være en papirtiger.
Primarily because the no-bail-out clause in the Treaty is going to be a paper tiger in practice.
DanishVi er praktisk talt enige i det, som han foreslår, og vi mener selvfølgelig, at graduering er vigtig.
We agree almost totally with his proposals and we naturally consider that the modulation is important.
DanishDet ville være et praktisk talt gratis initiativ, som til gengæld ville være en betydelig hjælp.
It is often claimed that when sportsmen have failed tests it has been due to their taking legal medication.
DanishDisse to ændringsforslag er praktisk talt kun en formssag.
The two amendments he accepted are purely formal ones.
DanishJeg betragter det også som en stor fordel, at dette system nu anvendes praktisk talt i hele verden inden for kontorudstyr.
I think it is all the more likely to succeed if applied just about globally to office equipment.
DanishDet er rigtigt, at Kommissionens forslag praktisk talt fulgte direktivets ordlyd, og derfor har vi støttet det.
Since the Commission's proposal followed the wording of the directive almost to the letter, it received our support.
DanishMen det, den frem for alt mangler for at blive godkendt, er gennemsigtighed på praktisk talt alle områder.
But what it lacks, above all - especially in terms of achieving acceptance - is transparency in almost every policy area.
DanishMen vi gav ham slappe tøjler i alt for lang tid, i alt for lang tid reagerede vi praktisk talt overhovedet ikke eller kun meget lidt.
But in fact we let things slide for a long time, for a long time we reacted very little, if at all.
DanishManøvrefriheden for alle de kommende politiske retningslinjer er således blevet ekstremt begrænset, praktisk talt lig med nul.
Instead, we voted this morning in favour of a small, one-figure, extension: EUR 2 billion plus EUR 2 billion.
DanishUnder påberåbelse af denne klausul fjerner man praktisk talt hele våbenanskaffelsessektoren fra det indre marked.
I am also grateful to the interested parties for taking part in our hearings and thereby helping to prepare the sector for these changes.
DanishJeg vil også pege på, at konceptet om sikre tredjelande fører til, at flygtninge fremover praktisk talt ikke kan komme ind i EU på legal vis mere.
Europe’ s own record on migration and asylum is in my opinion downright shameful, as the report clearly shows.
DanishMakedonien ligger jo praktisk talt i Den Europæiske Union, hvis man forestiller sig forbindelseslinjen fra Grækenland til Østrig og Tyskland.
Macedonia is situated almost in the European Union, if you can envisage the route from Greece to Austria or Germany.
DanishHeldigvis vendte praktisk talt alle de latinamerikanske stater i slutningen af 1980 ' erne og starten af 1990 ' erne tilbage til demokratiet.
Fortunately, by the end of the 1980s and the early 1990s nearly every Latin American state had returned to democracy.
DanishDet har praktisk talt alle sagt.
DanishDe behandles dårligt, ikke kun af fængselsledelsen, men også af medfangerne, og de får praktisk talt ingen beskyttelse.
They are badly treated, not only by the management of the prisons, but also by their fellow-prisoners and are scarcely given any protection.