Como se fala "højtid" em inglês

DA

"højtid" em inglês

DA

højtid {en}

volume_up
højtid (também: fest, parti, politisk parti)
højtid (também: fest)
højtid (também: festival)

Exemplos de uso para "højtid" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

DanishDen femtende Dag i den Måned er det Højtid; i syv Dage skal der spises usyrede Brød.
And in the fifteenth day of this month is the feast: seven days shall unleavened bread be eaten.
DanishI syv Dage skal du spise usyret Brød og på den syvende Dag skal der være Højtid for HERREN.
Seven days thou shalt eat unleavened bread, and in the seventh day shall be a feast to the LORD.
DanishMen de usyrede Brøds Højtid som kaldes Påske nærmede sig.
Now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover.
DanishDrager I op til Højtiden; jeg drager endnu ikke op til denne Højtid thi min Tid er endnu ikke fuldkommet.
Go ye up unto this feast: I go not up yet unto this feast: for my time is not yet full come.
DanishMen derefter vedtog hele Forsamlingen at holde Højtid syv Dage til og det gjorde de så med Glæde
And the whole assembly took counsel to keep other seven days: and they kept other seven days with gladness.
DanishLad år blive føjet til år lad Højtid følge på Højtid.
add ye year to year; let them kill sacrifices.
DanishOg da Aron så det byggede han et Alter for den og Aron lod kundgøre: "I Morgen er det Højtid for HERREN!
And when Aaron saw it, he built an altar before it; and Aaron made proclamation, and said, To morrow is a feast to the LORD!
DanishEuroens reelle entré er en højtid for os, som ønsker europæisk samhørighed og økonomisk udvikling.
The actual introduction of the euro is a red letter day for those of us who want to see European integration and economic development.
DanishPå den femtende Dag i samme Måned er det de usyrede Brøds Højtid for HERREN; i syv Dage skal I spise usyret Brød.
And on the fifteenth day of the same month is the feast of unleavened bread unto the LORD: seven days ye must eat unleavened bread.
DanishI skal fejre den som en Højtid for HERREN syv Dage om Året; det skal være eder en evig gyldig Anordning fra Slægt til Slægt; i den syvende Måned skal I fejre den.
And ye shall keep it a feast unto the LORD seven days in the year.
DanishSå samlede der sig i Jerusalem en Mængde Mennesker for at fejre de usyrede Brøds Højtid i den anden Måned en vældig Forsamling.
And there assembled at Jerusalem much people to keep the feast of unleavened bread in the second month, a very great congregation.
DanishMen to Dage derefter var det Påske og de usyrede Brøds Højtid.
After two days was the feast of the passover, and of unleavened bread: and the chief priests and the scribes sought how they might take him by craft, and put him to death.
Danishmen han tog Afsked og sagde: " (Jeg må endelig holde denne forestående Højtid i Jerusalem; men) jeg vil atter vende tilbage til eder om Gud vil.
But bade them farewell, saying, I must by all means keep this feast that cometh in Jerusalem: but I will return again unto you, if God will.
DanishDu skal lejre de usyrede Brøds Højtid; i syv Dage skal du spise usyret Brød som jeg har pålagt dig lå den fastsatte Tid i Abib Måned thi i Abib Måned drog du ud af Ægypten.
The feast of unleavened bread shalt thou keep.
DanishDerfor lader os holde Højtid ikke med gammel Surdejg ej heller med Sletheds og Ondskabs Surdejg men med Renheds og Sandheds usyrede Brød.
Therefore let us keep the feast, not with old leaven, neither with the leaven of malice and wickedness; but with the unleavened bread of sincerity and truth.
DanishPå den femtende Dag i den syvende Måned skal I holde Højtidsstævne I må intet som helst Atbejde udføre og I skal holde Højtid for HERREN i syv Dage.
And on the fifteenth day of the seventh month ye shall have an holy convocation; ye shall do no servile work, and ye shall keep a feast unto the LORD seven days:
DanishDenne Dag skal være eder en Mindedag og I skal fejre den som en Højtid for HERREN Slægt efter Slægt; som en evig gyldig Ordning skal I fejre den.
And this day shall be unto you for a memorial; and ye shall keep it a feast to the LORD throughout your generations; ye shall keep it a feast by an ordinance for ever.
DanishMen på den første Dag af de usyrede Brøds Højtid kom Disciplene til Jesus og sagde: "Hvor vil du at vi skulle træffe Forberedelse for dig til at spise Påskelammet?
Now the first day of the feast of unleavened bread the disciples came to Jesus, saying unto him, Where wilt thou that we prepare for thee to eat the passover?
DanishOmkring en højtid som f.eks. julen kan annoncører med produkter såsom juledekorationer og juletræer opleve en betydelig ændring i antallet af besøgende på deres websteder.
During the holiday season, advertisers for decorations and seasonal trees can experience significant changes in the number of visitors to their sites.
DanishMoses svarede: "Med vore Børn og vore gamle vil vi drage af Sted med vore Sønner og vore Døtre vort Småkvæg og vort Hornkvæg vil vi drage af Sted thi vi skal fejre HERRENs Højtid.
And Moses said, We will go with our young and with our old, with our sons and with our daughters, with our flocks and with our herds will we go; for we must hold a feast unto the LORD.