Como se fala "无遗嘱的财产继承" em inglês

CN

"无遗嘱的财产继承" em inglês

volume_up
无遗嘱的财产继承 [wú yí zhǔ de cái chǎn jì chénɡ] {subst.}

CN 无遗嘱的财产继承
volume_up
[wú yí zhǔ de cái chǎn jì chénɡ] {substantivo}

1. jurídico

无遗嘱的财产继承