Como se fala "zufolge" em sueco

DE

"zufolge" em sueco

SV
DE

zufolge {preposição}

volume_up
zufolge
Dieses Verantwortungsbewußtsein ist dem Bericht zufolge Voraussetzung für die Demokratie.
Den här ansvarskänslan är enligt rapporten en förutsättning för demokratin.
Ihrer Prioritätenliste zufolge umgeben die Dienstleistungsrichtlinie zahlreiche Missverständnisse.
Enligt era prioriteringar finns det många missförstånd kring tjänstedirektivet.
Unabhängigen Meinungsumfragen zufolge wurden diese Bedingungen nicht erfüllt.
Enligt oberoende undersökningar som genomfördes av Gallup uppfylldes inte dessa krav.

Exemplos de uso para "zufolge" em sueco

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

GermanVerteidigungsminister Donald Rumsfeld zufolge haben wir auch ein neues Europa.
Försvarsminister Donald Rumsfeld har sagt att vi på samma sätt har nya européer.
GermanAbsatz 2 zufolge können die Mitgliedstaaten Münzen unter zwei Bedingungen prägen.
I punkt 2 specificeras det att medlemsstaterna får ge ut mynt på två villkor.
GermanAuch hier liegen die Zahlen für Portugal den Halbzeitbewertungen zufolge im Plan.
Siffrorna för Portugal är alltså inne på rätt spår, i enlighet med halvtidsöversynen.
GermanDen FAO-Normen zufolge muss es eine Dimension öffentlichen Eigentums geben.
FAO: s standarder innebär att det måste finnas en dimension av offentligt ägande.
GermanDer Kommission zufolge sei das keine Informations-, sondern Sozialpolitik.
Kommissionen säger att det inte är någon informationspolitik, utan socialpolitik.
GermanSchätzungen zufolge verloren schon mehr als 2 Millionen Menschen ihr Leben.
Uppskattningsvis har under den tiden drygt 2 miljoner människor förlorat sina liv.
GermanAngaben zufolge werden in der Tschechischen Republik Gitterbetten allmählich ersetzt.
I Tjeckien rapporteras det att sängburar successivt ersätts av vanliga sängar.
GermanDem Pressebericht von voriger Woche zufolge hat er vortreffliche Arbeit geleistet.
Av förra veckans pressmeddelande att döma så har han gjort ett bra arbete.
GermanSchätzungen zufolge werden täglich etwa eine Million CDs aus dem Internet gestohlen.
Det uppskattas att cirka en miljon CD-skivor stjäls från Internet varje dag.
GermanSchätzungen zufolge werden damit jährlich eine halbe Million Menschen getötet.
Uppskattningsvis dödas en halv miljon människor varje år med sådana vapen.
GermanDem zufolge sollte das Mitentscheidungsverfahren auch für den Euratom-Vertrag gelten.
Det betyder att medbeslutandeförfarandet även bör gälla för Euratomfördraget.
GermanDer Bibel zufolge, so erklärte jemand, werde es immer Fisch im Meer geben.
Bibeln, sade någon, talar om för oss att det alltid kommer att finnas fisk i havet.
GermanEinem englischen Sprichwort zufolge, Herr Kommissar, sollte man ohne Not nichts ändern.
Vi har ett talesätt i Förenade kungariket: Om det fungerar, ändra inte på det.
GermanEinigen Rednern zufolge soll um 40 % hier, um 30 % dort gekürzt worden sein.
Vissa talare säger att vi har skurit ned 40 procent här och 30 procent där.
GermanHinzu kommen Regeln, denen zufolge die Bergbaustandorte zu sanieren sind.
Till detta kommer regler om att man ska återställa den plats där gruvdriften sker.
GermanSchätzungen von Oxfam zufolge sind 55 % des gesamten Handels mit leichten Waffen illegal.
Oxfam uppskattar att 55 procent av den totala handeln med lätta vapen är illegal.
GermanDer Theorie zufolge sollten Banken und Investmentfirmen die gleichen Kapitallasten haben.
Teoretiskt sett bör samma krav tillämpas för såväl banker som investmentbolag.
GermanDen Statistiken zufolge nimmt die Zahl von Unfällen beim Bunkern erheblich und rasch zu.
Av statistik framgår att antalet olyckor vid bunkring ökar enormt och snabbt.
GermanUnbestätigten Angaben zufolge war Kuman-Kuman an Bord, der Matobo-Revolutionär im Exil.
Det finns obekräftade uppgifter att exil ledaren Kuman-Kumman var i bussen.
GermanSchätzungen zufolge wurden 45 000 Soldaten gegen 5 000 Rebellen in die Provinz entsandt.
Uppskattningsvis 45 000 soldater har satts in i provinsen, mot 5 000 rebellsoldater.