Como se fala "Suppression" em polonês

DE

"Suppression" em polonês

Veja exemplos com "Suppression" em diferentes contextos.

Exemplos de uso para "Suppression" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

GermanÜber Fälle von Cushing-Syndrom und adrenaler Suppression wurde berichtet.
Odnotowano przypadki zespołu Cushinga i zahamowania czynności kory nadnerczy.
GermanÜber Fälle von Cushing-Syndrom und adrenaler Suppression wurde berichtet.
Stwierdzono wydzielanie salmeterolu i propionianu flutykazonu do mleka samic szczurów.
GermanNeutropenie ist in der Regel die erste und häufigste Manifestation einer hämatologischen Suppression.
Pierwszym i najczęstszym objawem supresji hematologicznej jest na ogół neutropenia.
GermanAm Tag 4 betrug die Suppression etwa 70 %.
Czwartego dnia supresja wynosiła około 70 %.
GermanBei mehr als zwei Drittel der Patienten war die Suppression der Serum-HBV-DNA assoziiert mit einer Normalisierung der ALT- Werte.
U ponad dwóch trzecich pacjentów supresja miana DNA HBV w surowicy występowała razem z normalizacją aktywności AlAT.
GermanDie wichtigsten Toxizitäten, mit denen zu rechnen ist, sind Störungen des Gastrointestinaltrakts, eine Suppression des Knochenmarks und eine Hepatotoxizität.
Większość przewidywanych objawów toksyczności dotyczy przewodu pokarmowego, supresji szpiku kostnego i wątroby.
GermanCushing-Syndrom, cushingoide Erscheinungen, adrenale Suppression, Wachstumsverzögerung bei Kindern und Jugendlichen, Verminderung der Knochendichte, Katarakt, Glaukom
Zespół Cushinga, wygląd twarzy w zespole Cushinga, zahamowanie czynności kory nadnerczy, spowolnienie wzrostu u dzieci i
GermanDie kurzzeitige Inhalation von höheren als den therapeutisch empfohlenen Dosierungen von Fluticasonpropionat kann zu einer zeitweiligen Suppression der Nebennierenrindenfunktion führen.
Zastosowanie większych niż zalecane dawek propionianu flutykazonu może powodować przemijające zahamowanie czynności kory nadnerczy.
GermanDie kurzzeitige Inhalation von höheren als den therapeutisch empfohlenen Dosierungen von Fluticasonpropionat kann zu einer zeitweiligen Suppression der Nebennierenrindenfunktion führen.
Jako odtrutkę zaleca się kardioselektywne β- adrenolityki, które należy stosować ostrożnie u pacjentów ze skurczem oskrzeli w wywiadzie.
GermanWie durch die Suppression der akuten Abstoßungsreaktion nach Nierentransplantation gezeigt werden konnte, korreliert die immunsuppressive Wirkung von Mycophenolat mit der MPA- Konzentration.
Hamowanie ostrego odrzucania przeszczepionej nerki dowodzi, że immunosupresyjne działanie mykofenolanu jest skorelowane ze stężeniem MPA.
GermanWie durch die Suppression der akuten Abstoßungsreaktion nach Nierentransplantation gezeigt werden konnte, korreliert die immunsuppressive Wirkung von CellCept mit der MPA-Konzentration.
Hamowanie ostrego odrzucania przeszczepionej nerki dowodzi, że immunosupresyjne działanie produktu CellCept jest skorelowane ze stężeniem MPA.
GermanDas Nachlassen der Virus-RNA-Suppression ging typischerweise mit einer Verdrängung des zirkulierenden empfindlichen Virus durch resistente Virusvarianten einher.
W przypadku, gdy dochodziło do utraty hamowania syntezy wirusowego RNA, zwykle następowało zastąpienie krążącego wrażliwego wirusa jego opornymi na leczenie odmianami.
GermanDaraus resultiert eine schnelle, vollständige und reversible Suppression endogener Gonadotropine ohne initiale Stimulation, wie sie von GnRH-Agonisten induziert wird.
W wyniku tego wiązania następuje szybka, głęboka i odwracalna supresja endogennych gonadotropin, bez pierwotnej stymulacji, jak w przypadku stosowania agonistów GnRH.
GermanTrotz dieser Anstiege bleiben die antihypertensive Wirkung und die Suppression der Plasma-Aldosteron-Konzentration erhalten, was auf eine effektive
Jednak pomimo tego zwiększenia działanie przeciwnadciśnieniowe i zmniejszone stężenie aldosteronu w osoczu utrzymują się, co świadczy o skutecznym zablokowaniu receptorów angiotensyny II.
GermanCushingoide Symptome Adrenale Suppression, Nebenniereninsuffizienz, erworbene Hypothyreose, Anstieg und Abfall von TSH (Thyroidea-stimulierendes Hormon), Hirsutismus
Objawy cushingoidalne Supresja nadnerczy, niewydolność nadnerczy, nabyta niedoczynność tarczycy, zwiększone i zmniejszone stężenie hormonu tyreotropowego we krwi, hirsutyzm
GermanCushing-Syndrom, cushingoide Erscheinungen, adrenale Suppression, Wachstumsverzögerung bei Kindern und Jugendlichen, Verminderung der Knochendichte, Katarakt, Glaukom
Zespół Cushinga, wygląd twarzy w zespole Cushinga, zahamowanie czynności kory nadnerczy, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości mineralnej kości, zaćma, jaskra
GermanEs ist zu erwarten, dass eine Überdosis Mycophenolatmofetil möglicherweise zu einer übermäßigen Unterdrückung des Immunsystems führt und die Infektionsanfälligkeit und die Suppression des
Należy spodziewać się, że przedawkowanie mykofenolanu mofetylu może powodować nadmierne hamowanie czynności układu immunologicznego oraz zwiększać wrażliwość na infekcje i powodować
GermanUm die Suppression der Virusreplikation zu verstärken und das Auftreten resistenter Viren zu verhindern, muss die Behandlung mit Indinavir mit der empfohlenen Dosierung eingeleitet werden.
Dlatego też, leczenie indynawirem należy rozpoczynać w dawce zalecanej tak, aby zwiększyć hamowanie replikacji wirusa i w ten sposób zahamować powstawanie opornych szczepów wirusa.
GermanIn den nicht kontrollierten Studien, in denen Lamivudin vor und während einer Transplantation verabreicht wurde, wurden eine effektive Suppression der HBV-DNA und eine Normalisierung der ALT belegt.
W badaniach niekontrolowanych, w których lamiwudyna była podawana przed i w trakcie transplantacji wątroby wykazano skuteczną supresję HBV DNA i normalizację aktywności AlAT.
GermanTrotz dieses Anstiegs bleiben die antihypertensive Wirkung und die Suppression der Plasma-Aldosteron-Konzentration erhalten, was auf eine effektive Angiotensin II-Rezeptor-Blockade hinweist.
Jednak pomimo tego zwiększenia działanie przeciwnadciśnieniowe i zmniejszone stężenie aldosteronu w osoczu utrzymują się, co świadczy o skutecznym zablokowaniu receptorów angiotensyny II.

Aprenda outras palavras

German
  • Suppression

Busque mais palavras no dicionário Português-Espanhol.