Como se fala "In diesem Zeitraum" em polonês

DE

"In diesem Zeitraum" em polonês

Veja exemplos com "In diesem Zeitraum" em diferentes contextos.

Traduções parecidas para In diesem Zeitraum em Polonês

in preposição
Polish
dies adjetivo
Polish
Zeitraum substantivo

Exemplos de uso para "In diesem Zeitraum" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

GermanIn diesem Zeitraum, gab es vielleicht 20 oder 25 verschiedene Spezien von Hominiden.
W tym odstępie czasu wystąpiło 20-25 różnych gatunków naczelnych.
Germans Patienten, die in diesem Zeitraum nicht auf die Therapie angesprochen haben, sollte sorgfältig
us na leczenie w tym okresie czasu należy ponownie dokładnie rozważyć kontynuowanie leczenia.
GermanIn diesem Zeitraum werden wir, ebenso wie in den letzten 10 Jahren einen Verkehrszuwachs von 30% erleben.
Jednakże, jeśli następne 10 lat będzie jak poprzednie 10 to ruch drogowy wzrośnie o 30.
GermanAber nun weg von der Bakterienentwicklung hin zur Gewebeentwicklung, Folgendes ist in diesem Zeitraum passiert.
Zmieńmy temat z projektowania bakterii do narządów i tkanek, pokażę Wam co wydarzyło się przez ten czas.
GermanAber wir bekamen in diesem Zeitraum zwei weitere Mitglieder im Klub der Atomstaaten: Pakistan und Nordkorea.
Jednak oprócz tego, w tym czasie włączyliśmy do Klubu Atomowego jeszcze dwóch członków: Pakistan i Północną Koreę.
GermanIn diesem Zeitraum werden wir, ebenso wie in den letzten 10 Jahren einen Verkehrszuwachs von 30% erleben.
GermanAber nun weg von der Bakterienentwicklung hin zur Gewebeentwicklung, Folgendes ist in diesem Zeitraum passiert.
GermanEine weitere Behandlung von Patienten, die in diesem Zeitraum nicht auf die Therapie angesprochen haben, sollte sorgfältig abgewogen werden.
U pacjenta nieodpowiadającego na leczenie w tym okresie należy ponownie dokładnie rozważyć kontynuowanie leczenia.
GermanIn diesem Zeitraum schließen die Mitgliedstaaten ihre Haushaltsplanung ab und setzen die im Rahmen des Europäischen Semesters vereinbarten Maßnahmen um.
W tym okresie państwa członkowskie finalizują swoje budżety i podejmują działania uzgodnione podczas semestru europejskiego.
GermanBei Patienten, bei denen in diesem Zeitraum keine vollständige Abheilung erzielt worden ist, kann die Behandlung über weitere vier Wochen fortgesetzt werden.
U pacjentów, u których nie doszło w tym czasie do pełnego wyleczenia, można kontynuować terapię przez następne 4 tygodnie.
GermanWenn Sie vergessen haben, das Arzneimittel in diesem Zeitraum einzunehmen, ist es nicht ratsam, es unmittelbar vor der Einleitung der Narkose einzunehmen.
Jeśli pacjent zapomniał zastosować lek w tym okresie czasu, nie zaleca się przyjmowania leku tuż przed rozpoczęciem znieczulenia.
GermanIn diesem Zeitraum, wiesen Patienten, die Risperidon erhielten, eine signifikant längere Zeit bis zum Rezidiv auf als Patienten, die Haloperidol erhielten.
U pacjentów otrzymujących rysperydon stwierdzono znacząco dłuższy okres do wystąpienia nawrotu, w porównaniu z pacjentami otrzymującymi haloperydol.
GermanAngenommen, Ihr Bericht deckt die letzten sieben Tage ab und das Keyword "blumentopf" hat in diesem Zeitraum keine Impressionen erzielt.
Przykładowo jeśli raport obejmuje ostatnie siedem dni, a słowo kluczowe „doniczka” nie uzyskało w tym czasie żadnych wyświetleń, słowo „doniczka” nie zostanie wyświetlone w raporcie.
GermanNach dem Auftauen können die ungeöffneten Durchstechflaschen bis zu 30 Tage lang bei 2-8°C und vor Licht geschützt aufbewahrt werden, ohne sie in diesem Zeitraum erneut einzufrieren.
Po rozmrożeniu nieotwarte fiolki, chronione przed światłem, mogą być przechowywane w temperaturze 2- 8C przez okres nie dłuższy niż 30 dni, bez ich ponownego zamrażania.
GermanDaher ist Vorsicht geboten, wenn Warfarin, Acenocoumarol, Tolbutamid, Phenytoin oder andere Arzneimittel, die bekanntermaßen über CYP2C9 metabolisiert werden, in diesem Zeitraum angewendet werden.
Zaleca się zachowanie ostrożności podczas podawania w tym okresie warfaryny, acenokumarolu, tolbutamidu, fenytoiny czy innych leków metabolizowanych przez CYP2C9.
GermanIn diesem Zeitraum werden Forschungseinrichtungen, Universitäten sowie innovativen und kleinen Unternehmen Mittel in Höhe von insgesamt 80,2 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt.
Fundusze (około 80,2 mld euro na cały okres ważności programu) zostaną udostępnione instytucjom naukowo-badawczym, uniwersytetom, nowatorskim firmom prywatnym i małym przedsiębiorstwom.
GermanMöglicherweise ist die Anwendung von Erythropoetin in den ersten drei Monaten nach Beginn der Peritonealdialyse nicht erforderlich, da in diesem Zeitraum das Hämoglobin häufig ansteigt.
u t ro Może okazać się, że stosowanie erytropoetyny w ciągu pierwszych 3 miesięcy po rozpoczęciu dializy otrzewnowej nie jest konieczne, ze względu na występujące często w tym okresie zwiększenie
GermanDaher ist Vorsicht geboten, wenn Warfarin, Acenocoumarol, Tolbutamid, Phenytoin oder andere Wirkstoffe, die bekanntermaßen über CYP3A4 metabolisiert werden, in diesem Zeitraum angewendet werden.
Należy zachować ostrożność podczas stosowania w tym czasie warfaryny, acenokumarolu, tolbutamidu, fenytoiny lub innych substancji czynnych, o których wiadomo, że są metabolizowane przez CYP2C9.

Aprenda outras palavras

German
  • In diesem Zeitraum

Mais traduções no dicionário Português-Inglês.