Como se fala "ihre Zeit" em polonês

DE

"ihre Zeit" em polonês

Veja exemplos com "ihre Zeit" em diferentes contextos.

Traduções parecidas para ihre Zeit em Polonês

ihre pronome
Polish
ihr pronome
Polish
Zeit substantivo
Polish

Exemplos de uso para "ihre Zeit" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

GermanSie haben einen Sinn für großen Zusammenhänge ihrer Zeit und ihre kleine Rolle darin.
Mają świadomość istnienia wielkiego koła historii i swego maleńkiego w nim miejsca.
GermanSie haben drei Tage Zeit, um Ihre Windows-Kopie nach einer Hardwareänderung zu aktivieren.
Po zmianie sprzętu użytkownik ma trzy dni na aktywację kopii systemu Windows.
GermanWenn es fast Zeit für Ihre nächste Dosis ist, nehmen Sie nicht die ausgelassene Dosis ein.
Jeżeli zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki, nie należy zażywać dawki pominiętej.
GermanSie haben Autonomie über ihre Zeit, ihre Aufgaben, ihr Team, ihre Technik.
Mają autonomie w zakresie swojego czasu swoich zadań, swojego zespołu, i wybranych metod pracy.
GermanOkay, sie legen ihre Eier zur Zeit der saisonalen Regenfälle ab, während des Monsunregens.
Kończy się w październiku, więc dla ważek nic nie ma, muszą polować na deszcz I lecą na południe.
GermanWenn es fast Zeit für Ihre nächste Dosis ist, nehmen Sie nicht die ausgelassene Dosis ein.
Pominiętej dawki nie należy przyjmować, jeżeli do przyjęcia kolejnej dawki pozostało niewiele czasu.
GermanWenn es ohnehin fast Zeit für Ihre nächste Dosis ist, holen Sie die versäumte Dosis nicht mehr nach.
Jeżeli zbliża się już czas przyjęcia następnej dawki, nie należy zażywać dawki pominiętej.
GermanSie haben einen Sinn für großen Zusammenhänge ihrer Zeit und ihre kleine Rolle darin.
Wiedzą, że przed nimi byli ludzie a po nich będą inni.
GermanWenn es fast Zeit für Ihre nächste Dosis ist, nehmen Sie nicht die ausgelassene Dosis ein.
Jeżeli wypada to w porze przyjęcia następnej dawki leku, to nie należy przyjmować pominiętej dawki leku.
GermanWieviele Leute habe ihre Zeit und ihr Fachwissen, und ihre Geduld, investiert, um sich mit mir zu befassen?
Ludzie dali mi swój czas i umiejętności. ~~~ Mieli dla mnie cierpliwość.
GermanEs geschah, weil viele Leute ihre Zeit, ihre Arbeit und ihren Pioniergeist hinengesteckt haben.
To czas i wysiłek wielu ludzi, którzy to zapoczątkowali.
GermanEr hat seine Teilnehmer versammelt und sagte: "Ich werde Ihre Zeit messen, wie schnell Sie dieses Problem lösen können."
I powiedział, "Zamierzam zmierzyć Wasz czas. ~~~ Jak szybko rozwiążecie problem?"
GermanDas "Eine" sind wir - und wir sind in dem "Einen" Vielen Dank für Ihre Zeit. ~~~ (Applaus)
Za 5000 dni nie będzie to Sieć, tyle że lepsza,.
GermanAdventisten verbringen ihre Zeit auch bevorzugt mit Adventisten.
Adwentyści spędzają też dużo czasu w swoim gronie.
GermanSie haben 30 Tage Zeit, um Ihre Windows-Kopie zu aktivieren.
Kopię systemu Windows należy aktywować w ciągu 30 dni.
GermanEiner dieser Schlüsselindikatoren ist: Was halten bhutanische Bürger von dem womit sie täglich ihre Zeit verbringen.
Jednym z głównych wskaźników jest: Co Bhutańczycy myślą o tym, jak spędzają czas każdego dnia?
GermanVielen Dank für Ihre Zeit.
I mam nadzieję, że zgodzicie się ze mną, że to największy wyczyn kaskaderski na Ziemi.
GermanWenn Ihre Internetverbindung von Zeit zu Zeit langsam ist, sollten Sie Ihren Netzwerkadministrator informieren.
Jeżeli szybkość połączenia internetowego czasami jest niższa, można to przedyskutować z administratorem sieci.
GermanManchmal kürzt Google Tabellen im Laufe der Zeit Ihre Überarbeitungen, um Speicherplatz zu sparen.
W przypadku arkuszy kalkulacyjnych Google lista wersji może być z czasem przycinana w celu zaoszczędzenia miejsca na dysku.
GermanUnd dann, war ihre Zeit gekommen um zu ihrem Vater zurückzukehren und sich mit ihm zu versöhnen, nach einem Jahr.
I potem, po roku, nadszedł czas, kiedy musiała wrócić do swojego ojca, żeby z nim porozmawiać o pogodzeniu się.

Aprenda outras palavras

German
  • ihre Zeit

Ainda mais traduções no dicionário Português-Espanhol bab.la.