Como se fala "ihre Aufgaben" em polonês

DE

"ihre Aufgaben" em polonês

Veja exemplos com "ihre Aufgaben" em diferentes contextos.

Traduções parecidas para ihre Aufgaben em Polonês

ihre pronome
Polish
ihr pronome
Polish
Aufgaben substantivo
Polish
Aufgabe substantivo

Exemplos de uso para "ihre Aufgaben" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

GermanSie haben Autonomie über ihre Zeit, ihre Aufgaben, ihr Team, ihre Technik.
Mają autonomie w zakresie swojego czasu swoich zadań, swojego zespołu, i wybranych metod pracy.
GermanDie Institutionen der EU und ihre Aufgaben erläutert von ihren Präsidenten
Przewodniczący instytucji UE wyjaśniają zasady ich funkcjonowania
GermanLeistungsverbesserungen, mit denen Sie Ihre Aufgaben schnell erledigen können
Poprawa wydajności pomagająca przyspieszyć wykonywanie zadań
Germanlegt die Leitlinien fest, nach denen die Kommission ihre Aufgaben ausübt,
określa wytyczne, w ramach których Komisja wykonuje swe zadania,
GermanIch hasse es daran zu denken, dass Regierungen ihre Aufgaben vernachlässigt haben.
Nieznoszę myśli, że rządy unikają tej odpowiedzialności.
GermanIch will nicht daran denken, dass wir sie nicht dazu bekommen können, ihre Aufgaben zu erfüllen.
Nie mogę oswoić się z myślą, że my nie możemy zmusić ich do tej pracy.
GermanDrucken Sie Ihre Aufgaben, indem Sie auf Aktionen klicken und Aufgabenliste drucken auswählen.
Drukowanie zadań przez kliknięcie przycisku Czynności i wybranie polecenia Drukuj listę zadań.
GermanErleben Sie das perfekte Zusammenspiel: Apps arbeiten miteinander, damit Sie Ihre Aufgaben schneller erledigen können.
Aplikacje w systemie Windows 8 współpracują ze sobą, wykonując zadania szybciej.
GermanUnd wenn Sie keine Oberfläche finden können sie einfach ihre Handfläche für einfache Aufgaben benutzen.
Chcemy połączyć technologię komputerową ze światem materialnym.
GermanHier finden Sie eine Reihe von ansprechend gestalteten Folien über die Europäische Union, ihre Aufgaben und Arbeitsweise.
Dostępna tutaj prezentacja wyjaśnia, czym jest Unia Europejska i jak funkcjonuje.
GermanSeine Mitglieder üben ihre Aufgaben in voller Unabhängigkeit zum allgemeinen Wohl der Union aus.
Członkowie Trybunału Obrachunkowego są w pełni niezależni w wykonywaniu swych funkcji, w ogólnym interesie Unii.
GermanAuf Ihre Kontakte und Aufgaben können Sie über die Schaltfläche E-Mail links unter dem Google-Logo zugreifen.
Teraz możesz uzyskiwać dostęp do Kontaktów i Listy zadań, klikając Poczta po lewej stronie, pod logo Google.
GermanZiel: Eine Reform der EU-Institutionen, damit die EU auch nach ihrer Erweiterung auf 25 Mitgliedstaaten ihre Aufgaben wirksam erfüllen konnte.
Cel: reforma instytucji umożliwiająca efektywne funkcjonowanie UE przy 25 państwach członkowskich.
GermanNotwendige Voraussetzungen sind, dass die Regierungen ihre Verpflichtungen einhalten und die EFSF/der ESM ihre Aufgaben erfüllen.
Warunkiem koniecznym jest, by rządy wywiązały się z podjętych zobowiązań, a fundusze EFSF/ESM spełniły swoją rolę.
GermanZu Hause auf Ihrem Laptop schließen Sie Ihre beruflichen Aufgaben ab, aktualisieren Ihre Aufgabenliste und geben Fotos frei.
A w domu, na laptopie, kończysz swoje prace z danego dnia, aktualizujesz listę rzeczy do zrobienia i udostępniasz zdjęcia.
GermanUm ihre Aufgaben wahrnehmen zu können, müssen die EZB und die NZBen über einen autonomen Zugang zu ausreichenden finanziellen Mitteln verfügen.
Do realizacji swoich zadań EBC i krajowe banki centralne potrzebują wolnego dostępu do odpowiednich zasobów finansowych.
GermanIhre Aufgaben sind in der Geschäftsordnung für das Revisionswesen der EZB festgelegt, die vom Direktorium verabschiedet wurde (zuletzt geändert am 31.
Jej zadania są określone w Karcie Audytu zatwierdzonej przez Zarząd (ostatnia zmiana 31 lipca 2007) ( pdf 132 kB, pl).
GermanRoActemra hilft, die Beschwerden, wie Schmerzen und Schwellungen Ihrer Gelenke, zu verringern und kann auch Ihre Leistungsfähigkeit in Hinblick auf Ihre täglichen Aufgaben verbessern.
Lek RoActemra pomaga złagodzić objawy takie jak ból i obrzęk stawów oraz może również poprawić sprawność pacjenta w radzeniu sobie z codziennymi czynnościami.
GermanFür die Durchführung und Effektivität der Outright-Geschäfte ist es unabdingbar, dass die Regierungen ihre Verpflichtungen einhalten und die EFSF/der ESM ihre Aufgaben erfüllen.
Niezbędnymi warunkami przeprowadzenia i skuteczności transakcji OMT jest wywiązywanie się rządów z podjętych zobowiązań oraz pełnienie przez EFSF/ESM wyznaczonej im roli
GermanKlicken Sie auf die Videos und erfahren Sie mehr über das Eurosystem, die Geldpolitik der EZB, ihre Geschichte und Aufgaben sowie weitere Aspekte des Zentralbankwesens im Euro-Währungsgebiet.
Filmy dostarczają informacji na temat Eurosystemu, polityki pieniężnej oraz historii i zadań EBC, jak również innych aspektów bankowości centralnej w strefie euro.

Aprenda outras palavras

German
  • ihre Aufgaben

Mais no dicionário Português-Espanhol.