Como se fala "folgen" em polonês

DE

"folgen" em polonês

DE folgen
volume_up
[folgend|gefolgt] {verbo}

folgen (também: eintreten, auftreten, einsetzen)
Auf diese Phase dürfte eine allmähliche Erholung folgen.
Oczekuje się, że po tym okresie nastąpi stopniowa poprawa koniunktury.
Der Beginn der Nazibelagerung wurde gefolgt von einem der härtesten Winter in Jahrzehnten - es war so kalt, dass die Kanäle völlig zufroren.
Po oblężeniu nazistowskim nastąpiła jedna z najcięższych zim dekady - tak zimna, że woda w kanałach zupełnie zamarzła.
Der verblindeten Periode folgte eine offene Fortsetzungsperiode, während der die Patienten über bis zu 28 zusätzliche Wochen jede zweite Woche 40 mg Humira subkutan erhielten.
nastąpiła faza otwarta, w której pacjenci otrzymywali produkt Humira 40 mg podskórnie co drugi tydzień przez dodatkowy okres do 28 tygodni.
Kampagnen-Links bestehen aus einer URL-Adresse, auf die ein Fragezeichen und Ihre Kampagnenvariablen folgen.
Linki kampanii składają się z adresu URL, po którym następuje znak zapytania i zmienne kampanii.
Die erste Dosis wird per Injektion verabreicht und unmittelbar von einer Infusion gefolgt.
Pierwszą dawkę podaje się we wstrzyknięciu, po którym niezwłocznie następuje wlew.
Der Steady state wird nach 3-4 Tagen erreicht, danach folgt keine weitere Akkumulation.
Stan stacjonarny osiągany jest po 3- 4 dniach, po czym nie następuje już dalsza kumulacja leku.
folgen (também: sich fügen)
volume_up
podporządkować się {v.refl.} (stosować się do czegoś)
folgen (também: sich fügen)
volume_up
podporządkowywać się {v.refl.} (stosować się do czegoś)

Exemplos de uso para "folgen" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

GermanFalls sie dem Protokoll folgen, werden sie anrufen und nach dem Original fragen.
Jeśli będą przestrzegać protokołu, wezmą telefon i zapytają: "Czy macie oryginał?"
GermanWenn Sie Zugriff auf Ihren Server haben, folgen Sie diesen zusätzlichen Schritten:
Jeśli masz dostęp do swojego serwera, wykonaj następujące czynności dodatkowe:.
GermanHier folgen einige Links zu ausführlicheren Informationen zu diesen Optionen:
Poniżej zamieszczono łącza do bardziej szczegółowych informacji o tych opcjach:
GermanKlicken Sie auf Dateien sichern, und folgen Sie dann den Schritten des Assistenten.
Kliknij opcję Kopia zapasowa plików i postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora.
GermanKlicken Sie auf Einstellungen ändern, und folgen Sie den Schritten des Assistenten.
Kliknij pozycję Zmień ustawienia, a następnie wykonaj kolejne kroki kreatora.
GermanDer Gerichtshof muss dem Schlussantrag des Generalanwalts nicht unbedingt folgen.
Trybunał nie ma obowiązku zastosowania się do opinii rzecznika generalnego.
GermanDosen von Vitamin C bis zu 200 mg/Tag waren nicht mit nachteiligen Folgen verbunden.
Podawanie dawek witaminy C do 200 mg na dobę nie powodowało działań niepożądanych.
GermanDie möglichen klinischen Folgen solcher Wechselwirkungen wurden nicht untersucht.
Potencjalne skutki kliniczne takich interakcji nie były przedmiotem badań.
GermanBezüglich der Folgen von akuter Überdosierung bei Menschen gibt es nur begrenzte Daten.
Istnieją nieliczne doniesienia na temat skutków ostrego przedawkowania u ludzi.
GermanFolgen Sie den Bildschirmanweisungen, um eine neue Kanalauflistung auszuwählen.
Aby wybrać nowy wykaz kanałów, postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.
GermanDie Impfschemata für Prevenar sollten den offiziellen Impfempfehlungen folgen.
Schematy szczepienia szczepionką Prevenar powinny być oparte na oficjalnych zaleceniach.
GermanIn diesen Fällen wurden keine medizinisch relevanten Folgen festgestellt.
W żadnym z tych przypadków przedawkowanie nie powodowało skutków zdrowotnych.
GermanManchmal ist der beste Weg eine Hypothese zu testen die extremsten Folgen zu betrachten.
Przetestujmy ich poglądy naukowo. ~~~ Poszukajmy konektomu w zamrożonym mózgu.
GermanDie Adern in unseren Händen folgen dem Lauf der Wasseradern auf der Erde.
Naczynia krwionośne w naszych rękach niosą echo wodnych przepływów na Ziemi.
GermanFolgen Sie den Anweisungen auf der Website zum Herunterladen und Installieren des Treibers.
Postępuj zgodnie z instrukcjami w witrynie, aby pobrać i zainstalować sterownik.
GermanEs wurden keine klinischen Folgen einer Überdosierung dieses Arzneimittels berichtet.
Nie zaobserwowano klinicznych konsekwencji przedawkowania tego preparatu.
GermanFolgen Sie den Anweisungen, die mit dem Transfer-Set mitgeliefert werden.
Postępować zgodnie z instrukcjami dołączonymi do zestawu do rozpuszczania.
GermanBitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und folgen Sie ihnen Schritt für Schritt.
Należy uważnie zapoznać się z instrukcją i wykonywać polecenia krok po kroku.
German(Gelächter) Man kann die Folgen dieses Problems in Buchhandlungen nachvollziehen.
(śmiech) A konsekwencje tego problemu można zobaczyć w księgarniach.
GermanFolgen Sie den Anweisungen auf der Webseite, um ein Design herunterzuladen.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie sieci Web, aby pobrać karnację.